Στα 30 εκατ. ευρώ το νέο πρόγραμμα για αντιχαλαζικά και ανεμοφράκτες

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εν εξελίξει αλλαγών του συστήματος γεωργικής ασφάλισης της χώρας, στο Στρατηγικό Σχέδιο εντάσσονται παρεμβάσεις για τη διαχείριση κινδύνων μέσω των τομεακών προγραμμάτων (οπωροκηπευτικών, οίνου, βρώσιμης ελιάς – ελαιoλάδου) και των Παρεμβάσεων Π3-73-2.5 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα» και Π3-76-1.1 «Επιδότηση ασφαλίστρου προαιρετικής ασφάλισης», του Πυλώνα ΙΙ.

Για την πρώτη Παρέμβαση Π3-73-2.5, με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα ενταχθούν 987 επενδυτικά σχέδια. Μέσω της Παρέμβασης, θα παρέχονται ενισχύσεις για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας των εκμεταλλεύσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ενισχύονται, δηλαδή, δαπάνες για την αγορά π.χ. πασσάλων υποστύλωσης, συρματόσχοινων, αντιχαλαζικών δικτύων, ανεμοδεικτών, συστημάτων τεχνικής βροχής, ανεμοφρακτών κ.ά.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, η ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και Συλλογικών Σχημάτων θα ανέρχεται στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ενίσχυση για συλλογικές επενδύσεις θα ανέρχεται στο 100%.

Στην παρούσα φάση εκκρεμεί η υποβολή αίτησης του Ενδιάμεσου Φορέα, που είναι ο ΕΛΓΑ, για την ένταξή του στην τεχνική βοήθεια, η οποία θα αφορά την αναθεώρηση του εύλογου κόστους υλοποίησης των επενδύσεων, την έκδοση νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς και την α’ αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης.

Δημόσια έργα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκφράζεται ικανοποίηση για την πορεία των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής οδοποιίας, γεγονός που αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία που παραθέτει η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2022.

Δεν ισχύει το ίδιο, ωστόσο, για τα εγγειοβελτιωτικά έργα (έως 2,2 εκατ. ευρώ), καθώς καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, γεγονός που έχει κινητοποιήσει το ΥΠΑΑΤ και τις διαχειριστικές αρχές που θέλουν να εξυγιάνουν τον τομέα. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, να δούμε και απεντάξεις έργων, όπου δεν έχουν τηρηθεί στο ακέραιο οι προβλεπόμενες διαδικασίες.