Με 420 ευρώ/τόνος κινείται η εξαγωγή στο σκληρό σιτάρι, έως 450 για ποιοτικά σιτάρια οι μύλοι

Ζωηρεύει η εξαγωγική δραστηριότητα στο σκληρό σιτάρι τις πρώτες εβδομάδες του 2023, με αρκετές δουλειές από τα λιμάνια μας να έχουν πραγματοποιηθεί ή να έχουν κλειστεί γύρω από τα 420 ευρώ/τόνο FOB.

Λίγο η ανάγκη για ρευστότητα, λίγο η αλλαγή του φορολογικού έτους, οδήγησαν αρκετούς παραγωγούς στην απόφαση να κλείσουν τις τιμές τους και τους εμπόρους να προχωρήσουν στις αντίστοιχες πράξεις, έστω κι αν για πολλούς από τους τελευταίους οι προσφερόμενες από τους αγοραστές τιμές δεν καλύπτουν τα υψηλά κοστολόγια που έχουν διαμορφωθεί. Κινητικότητα υπάρχει επίσης και στην εσωτερική αγορά, με τους μύλους να πληρώνουν για ποιοτικά σιτάρια έως και 45 λεπτά/κιλό (παραδοτέα).

Ποδαρικό με πτώση 5 ευρώ στη Φότζια

Στην Ιταλία, στην πρώτη λίστα της νέας χρονιάς, οι τιμές κατέγραψαν πτώση 5 ευρώ με αποτέλεσμα οι τιμές αποθήκης εμπόρου για τα πλέον ποιοτικά σκληρά σιτάρια (πρωτεΐνη 12%, ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70%) κινούνται στα 485-490 ευρώ/τόνο (από 490-495 ευρώ/τόνο στις 21 Δεκεμβρίου 2022, τελευταία λίστα της περσινής χρονιάς).

Αντίστοιχα, η αμέσως επόμενη ποιοτική κατηγορία (πρωτεΐνη 11,5%, ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60%) διαπραγματεύεται στα 475-478 ευρώ/τόνο και η τρίτη (πρωτεΐνη 11%, ειδικό βάρος 74 kg/hl, υαλώδη 50%) στα 465-468 ευρώ/τόνο.

Tιμή σκληρού σιταριού στη Φότζια*

 

21/12/2022

1/1/2023

Mεταβολή

Min

Max

Min

Max

 

Α’ ποιότητα (ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 30%, πρωτεΐνη 12%)

490

495

485

490

-5

Β’ ποιότητα (ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 60%, πρωτεΐνη 11,5%

480

483

475

478

-5

Γ’ ποιότητα (ειδικό βάρος 74 kg/hl, υαλώδη 50%, πρωτεΐνη 11%)

470

473

465

468

-5

*Στην αποθήκη εμπόρου (ευρώ/τόνο)