Με 52 μόρια, έχω ελπίδες για τα Σχέδια Βελτίωσης;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Με 52 μόρια, έχω ελπίδες για τα Σχέδια Βελτίωσης;

Ανδρέας από Νέα Αρτάκη

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Ηελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται για να είναι επιλέξιμος ένας υποψήφιος στα Σχέδια Βελτίωσης (συγκεκριμένα για τη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης») είναι οι 45 βαθμοί. Επομένως, η βαθμολογία των 52 μορίων σας καθιστά επιλέξιμο για την υποβολή της αίτησης στήριξης στα Σχέδια Βελτίωσης. Ωστόσο, καθώς η δημόσια δαπάνη κατανέμεται σε επίπεδο περιφερειών και ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων που θα υποβληθούν σε καθεμιά από αυτές, αναμένεται η αύξηση του ελάχιστου ορίου της βαθμολογίας ένταξης στο μέτρο, το οποίο θα εξαρτάται και ανά περιφέρεια.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές