Αδειοδοτήθηκε το Ιχθυοτροφείο Ορεινής Πέστροφας Καρδάμου

Το ιχθυοτροφείο διαθέτει οκτώ δεξαμενές, έκτασης 100 τ.μ. η κάθε μία, και προσεχώς στον χώρο θα λειτουργήσει εστιατόριο.

Η ελληνική γραφειοκρατία και η έλλειψη προηγούμενου προκάλεσαν μια μακρά καθυστέρηση στην οριστική αδειοδότηση λειτουργίας του Ιχθυοτροφείου Ορεινής Πέστροφας, που δημιούργησε ο Χαλήτ Χαλήλ Ιμπράμ στον Κάρδαμο Ροδόπης. Το Ιχθυοτροφείο είχε λάβει άδεια από την Εφορία, μια προέγκριση από το Τμήμα Αλιείας για μερικούς μήνες και ουσιαστικά υπολειτουργούσε. «Είχαμε καταθέσει τα σχετικά έγγραφα.

Είναι η πρώτη μονάδα στην περιοχή γι’ αυτό αντιμετωπίσαμε δυσκολίες. Χρειαστήκαμε τέσσερις μήνες για να βγάλουμε μια άδεια από τον δήμο ότι δεν χρωστάμε, γιατί εκδίδουν άδεια μόνο για σπίτια, ενώ εμείς έχουμε δεξαμενές». Εξηγεί ότι μπορούν πλέον να πουλούν σε λαϊκές αγορές και ν’ αναπτύξουν κάθε δυνατή προσπάθεια διαφήμισης της ορεινής πέστροφας Καρδάμου.

Η επίσημη αδειοδότηση δρομολογεί τα αρχικά σχέδια του ιδιοκτήτη. «Δημιουργούμε κιόσκια για να γίνει μια ταβέρνα και να μπορεί ο επισκέπτης αυτού του πανέμορφου τόπου είτε να ψήσει μόνος του τα ψάρια είτε να τα ετοιμάσουμε εμείς», περιγράφει. Σε ένα τοπίο που χάνεται στο πράσινο, οραματίστηκε ν’ αναπτύξει τον αγροτουρισμό και, προς το παρόν, επενδύει δικά του κεφάλαια, ελπίζοντας να επωφεληθεί μελλοντικά από κάποιο πρόγραμμα, ώστε να προχωρήσει και στη δημιουργία καταλύματος.

Ο Χαλήτ Χαλήλ Ιμπράμ επιχειρεί να βγάλει γόνο. «Πέρυσι, προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Φέτος, δημιουργούμε δεξαμενές για γόνο. Σε έναν μήνα, θ’ αρμέξουμε τα ψάρια για να βγάλουμε γόνο. Η άδεια μας δίνει δύναμη. Πιστεύουμε στην πέστροφα, γιατί αρέσει στους καταναλωτές και δεν μπορούσαν να τη βρουν. Είμαστε η μοναδική μονάδα στη Θράκη».