Τα αδιέξοδα των Οικολογικών Σχημάτων

Eχει γίνει πολύς λόγος και απασχολεί όλους τους παραγωγούς το θέμα των Οικολογικών Σχημάτων. Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, πρόκειται για δεσμεύσεις, οι οποίες είναι ετήσιες και κλήθηκαν να ικανοποιήσουν τους στόχους της φιλοπεριβαλλοντικής μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν αυτόν τον νεωτερισμό με πολύ σκεπτικισμό και προβληματισμό κυρίως γιατί υπήρχε μεγάλη δυσκολία ως προς τον τρόπο ελέγχου τους.

Στη χώρα μας, όπως πολλές φορές έχουμε αναλύσει, επιλέχθηκε ένας μεγάλος αριθμός Οικολογικών Σχημάτων, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη προετοιμασία του υποβάθρου τόσο του ανθρώπινου όσο και του καλλιεργητικού γι’ αυτόν τον σκοπό.

Με το άνοιγμα των δηλώσεων του ΟΣΔΕ και τη μεγάλη καθυστέρηση που ακόμη παρατηρείται στην έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων, καθώς εκκρεμούν ακόμη για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, η σύγχυση και η δυσκολία διόγκωσαν το πρόβλημα. Το ασαφές νομοθετικό πλαίσιο και η δυσκολία προσδιορισμού παραμέτρων ελέγχου κατέστησαν τα Οικολογικά Σχήματα έναν γρίφο και προκάλεσαν πονοκέφαλο σε όλους τους εμπλεκομένους.

Η εύκολη… λύση

Μπροστά σε αυτήν τη δυσκολία επιλέχθηκε η εύκολη λύση της Βιολογικής, η οποία, όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα, καλείται να σηκώσει το βάρος των Οικολογικών Σχημάτων και της απορρόφησης του προϋπολογισμού. Έχει προβλεφθεί τιμή ακόμη και για βιολογικό βαμβάκι, τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν πως δεν υπάρχει στην ουσία καλλιέργεια βιολογικού βαμβακιού.

Ο Πίνακας Τιμών Μονάδας του Οικολογικού Σχήματος 9 είναι χαρακτηριστικός των όσων αναφέρουμε.

Πίνακας Τιμών Μονάδας του Οικολογικού Σχήματος 9

Η σύγκριση με το Οικολογικό Σχήμα της περιφέρειας των αροσίμων δεν χωράει κανενός είδους αμφισβήτηση, όπως φαίνεται στον Πίνακα τιμών μονάδας του Οικολογικού Σχήματος 1.

Πίνακας Τιμών Μονάδας του Οικολογικού Σχήματος 1

Για το Οικολογικό Σχήμα που αφορά τις ζώνες οικολογικής εστίασης, το οποίο θα απαιτήσει αρκετές παραμέτρους ελέγχου, τα ποσά ενίσχυσης είναι της τάξης των 10-37 ευρώ το εκτάριο. Μεγάλη απόσταση, επίσης, παρατηρείται μεταξύ του Οικολογικού Σχήματος της Βιολογικής και του πολυαναμενόμενου Οικολογικού Σχήματος Ψηφιακής Γεωργίας, όπως καταδεικνύεται στον Πίνακα Τιμών Μονάδας του Οικολογικού Σχήματος 6.

Πίνακας Τιμών Μονάδας του Οικολογικού Σχήματος 6

Είναι, λοιπόν, προφανές από τον τρόπο που κατανεμήθηκαν οι προϋπολογισμοί μεταξύ των επιμέρους Οικολογικών Σχημάτων ότι κεντρική στόχευση και μοναδική διέξοδο αποτελεί το Οικολογικό Σχήμα της Βιολογικής.

Είναι έτσι, όμως, στα αλήθεια; Ο προσδιορισμός της μοναδιαίας τιμής σε κάθε Οικολογικό Σχήμα εξαρτάται από τα επιλέξιμα εκτάρια, τη συμμετοχή σε αυτό των δικαιούχων που το επιθυμούν και, βέβαια, τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί.

Για να ικανοποιηθεί αυτό το ύψος ενισχύσεων του Οικολογικού Σχήματος 9, θα πρέπει μέχρι τον Νοέμβριο να έχει ξεκαθαρίσει ποια Οικολογικά Σχήματα δουλεύουν και ποια όχι, αν η ζήτηση είναι τέτοια που ο προϋπολογισμός της Βιολογικής θα πρέπει να ενισχυθεί από τα Οικολογικά που δεν έχουν απορροφητικότητα. Συνεπώς, όσα λέγονταν για μεταφορά των αδιάθετων πόρων στη Βασική δεν ισχύουν και τα δικαιώματα θα παραμείνουν με μειωμένο προϋπολογισμό.

Αυτό, όμως, έχει ως συνέπεια τη βίαιη μετατροπή παραγωγών σε πληβείους από εκεί που εξασφάλιζαν ένα ικανοποιητικό εισόδημα μέσω της δουλειάς τους, καθώς η Βασική απευθύνεται σε όλους τους δικαιούχους, ενώ τα Οικολογικά, και συγκεκριμένα αυτό της Βιολογικής, σε έναν πολύ μικρότερο αριθμό δικαιούχων.

Τέτοιου είδους σοβαροί προβληματισμοί θα πρέπει να αρχίσουν να απασχολούν την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, καθώς ο Δεκέμβρης που ακούγεται ότι θα πληρωθούν τα Οικολογικά Σχήματα είναι τόσο κοντά όσο και μακριά.

Ειδικά οι κτηνοτρόφοι θα έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται, καθώς δεν υπάρχει καν τομεακό πρόγραμμα γι’ αυτούς και τα Οικολογικά Σχήματα στα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν δεν πλησιάζουν την τιμή της βιολογικής κτηνοτροφίας, που κυμαίνονται από 247-347 ευρώ το εκτάριο, ενώ το αίτημα για το 31.5 και το 31.7, που, όπως έγινε γνωστό, θα έχει την ίδια διαχείριση με αυτό της Εξισωτικής, θα προστεθεί στο αγροτεμάχιο μετά την κατανομή των βοσκότοπων μηχανογραφικά.

Το καίριο ερώτημα που γεννάται είναι το εξής: Πόσα χρήματα θα παραμείνουν αδιάθετα φέτος; Κάποιοι λένε καθόλου, κάποιοι άλλοι λένε πολλά. Κοντός ψαλμός… Η διαδικασία του ΟΣΔΕ ολοκληρώνεται και τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα.