Αδύνατη η συλλογή καπνού στη Μακεδονία εάν δεν επιλυθεί το ζήτημα των εργατών γης

Αποζημιώσεις των πληγέντων από την πανδημία παραγωγών ζητούν οι καπνικοί συνεταιρισμοί στις Σέρρες

Συνάντηση – το συντομότερο δυνατό – με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να ενταχθούν οι καπνοπαραγωγοί στα μέτρα ενίσχυσης και αποζημίωσης των πληγέντων από την πανδημία ζητά ο Αγροτικός Καπνικός Συνεταιρισμός Νομού Σερρών «Εμμανουήλ Παπάς» και Καπνικός Συνεταιρισμός «Βισάλτης».

Αναλυτικά το υπόμνημα των καπνικών συνεταιρισμών αναφέρει:

«Αξιότιμιε Κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι Κύρια, Κύριε Υπουργέ,

Είναι γνωστές σε όλους μας πλέον οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές τάξεις της χώρας μας, εξ αιτίας των συνεπειών της πανδημίας.

Ειδικότερα για τους καπνοπαραγωγούς του Νομού μας των οποίων το βασικό εισόδημα προέρχεται κυρίως από την καλλιέργεια του καπνού και των σιτηρών, οι συνέπειες ήταν άμεσες από την αρχή της κρίσης και συγκεκριμένα με την έναρξη της μεταφύτευσης από τα σπορεία στα καπνοχώραφα. Να θυμίσουμε ότι κατά τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο που ξεκινούν οι εργασίες της φύτευσης των καπνών και τα εργατικά χέρια είναι απαραίτητα βρισκόμασταν σε κατάσταση αποκλεισμού. Ήδη όμως τα έξοδα για την προετοιμασία των χωραφιών και των σπορείων είχαν γίνει, τα ενοίκια των χωραφιών είχαν πληρωθεί και δεν υπήρχε εναλλακτική καλλιέργεια πλην του καπνού, αφού τα σιτηρά είχαν ήδη καλλιεργηθεί κατά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

Με τους λιγοστούς εργάτες που υπήρχαν, οι παραγωγοί μιας κατάφεραν να καλλιεργήσουν όσα χωράφια πρόλαβαν (υπ όψιν ότι λόγω καθυστέρησης μεγάλωσαν τα φυτά και ήταν ακατάλληλα), ενώ μεγάλο μέρος αυτών έχουν μένει ακαλλιέργητα.

Σήμερα είμαστε στο στάδιο της συγκομιδής και πολύ σωστά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις αρχές Μαΐου, δώσατε διέξοδο για την μετάκληση εργατών γης τρίτων χωρών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα.

Πολλοί   παραγωγοί ενώ κατέθεσαν χα δικαιολογητικά, αφού πρώτα πλήρωσαν το παράβολο των 100 € υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (Κωδ. 2113) για κάθε άτομο, δεν έχουν εργάτες αφού δεν ήρθαν για λόγους που δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε.

Οι εργάτες που σήμερα βρίσκονται κι εργάζονται κοντεύουν να συμπληρώσουν τις 90 ημέρες παραμονής, δεν επιθυμούν να ζητήσουν παράταση παραμονής, και από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. προκειμένου οι παραγωγοί να μπορέσουν να τους πληρώσουν με εργοσήμο και να δικαιολογήσουν την δαπάνη στα έξοδά τους, αφού τα έξοδα των εργατών αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους στην καλλιέργεια του καπνού. Είναι προφανές πως με όλα τα παραπάνω προβλήματα θα υπάρξει έντονο θέμα και διαταραχή τόσο της ποσότητας που θα συγκομισθεί αλλά και αυτής που θα εγκαταλειφθεί στα χωράφια λόγω της απουσίας των εργατικών χεριών, αλλά και των ασθενειών που παρουσιάσθηκαν (φυτόφθορα κ.λ.π.) οι οποίες δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Ε.λ.Γ.Α. και δεν είναι δυνατή η καταπολέμηση τους με χημικά σκευάσματα.

Οι Συνεταιρισμοί μας, υπογράφουν κάθε χρόνο συμβάσεις μελλοντικής πώλησης καπνού με μεταποιητικές επιχειρήσεις, κι αυτές  με τη σειρά τους με πολυεθνικές, με ότι αυτό συνεπάγεται, όπως : αθέτηση ποσότητας συμβολαίων, εγκατάλειψη της χώρας μας ως προμηθευτή, απώλεια συναλλάγματος   κ.λ.π.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, κι επειδή πλέον αποτελεί θέμα επιβίωσης των παραγωγών μας, ζητούμε να συναντηθούμε το συντομότερο δυνατό με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βορίδη προκειμένου να ενταχθούν οι καπνοπαραγωγοί μας στα μέτρα ενίσχυσης και αποζημίωσης των πληγέντων από την πανδημία κρίση».

με εκτίμηση

Αγροτικός καπνικός συνεταιρισμός 

ο πρόεδρος  Βοζίκης Χρήστος

Καπνικός συνεταιρισμός Νόμου Σερρών «Εμμανουήλ Παπας» «βισαλτησ»

ο Πρόεδρος  Τσερβιστασ Μιχαήλ