Άγνωστα για τους αγρότες τα οφέλη της χρήσης δεδομένων στο χωράφι

Οι αγρότες δεν έχουν συνειδητοποιήσει την αξία των δεδομένων που παράγουν οι αγροτικές τεχνολογίες στο χωράφι, ούτε γνωρίζουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς τη βοήθεια των γεωργικών συμβούλων. Παράλληλα, δεν είναι ξεκάθαρα για αυτούς τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν τα δεδομένα σε σχέση με το κόστος που χρειάζεται να δαπανηθεί για την παραγωγή τους.

Αυτές είναι, μεταξύ άλλων, οι απόψεις αγροτών, γεωργικών συμβούλων, ερευνητών, κατασκευαστών αγροτικών τεχνολογιών και ειδικών καινοτομίας σχετικά με τη χρήση των δεδομένων στο χωράφι και γενικότερα στον αγροτικό τομέα, όπως παρουσιάζονται στην τελική έκθεση που δημοσίευσε η EIP-AGRI από το εργαστήριο «Farm data for better farm performance». Απόψεις που χρειάζεται να ληφθούν σοβαρά υπόψη, τη στιγμή που η υιοθέτηση και η προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης είναι κεντρικοί άξονες στη νέα ΚΑΠ.

Δύσκολα και πολύπλοκα τα δεδομένα για τους αγρότες

Τη στιγμή που τα δεδομένα, τα οποία παράγονται από τις αγροτικές τεχνολογίες, αποτελούν πηγή γνώσης και πληροφόρησης για τις συνθήκες της καλλιέργειας, πολλοί είναι οι αγρότες που θεωρούν ότι αυτά είναι πολύπλοκα και δύσκολα στη διαχείρισή τους.

Όπως καταγράφηκε στο σεμινάριο, ολοένα και περισσότεροι αγρότες χρησιμοποιούν τεχνολογίες στο χωράφι, ωστόσο, δεν γνωρίζουν επαρκώς τις δυνατότητες των δεδομένων που παράγουν. Δεν γνωρίζουν, δηλαδή, πάντα πώς να τα χρησιμοποιήσουν ή να δώσουν αξία σε αυτά. Συμφωνήθηκε, λοιπόν, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη απλούστευσης, απεικόνισης και εστίασης στις προκλήσεις που αφορούν άμεσα τους αγρότες, καθώς και εξέτασης των κινήτρων που θα τους κάνουν να τα χρησιμοποιήσουν.

Σχέση μεταξύ κόστους και οφέλους

Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου συμφώνησαν ότι δεν υπάρχουν αρκετά σαφείς πληροφορίες κόστους-οφέλους όταν αναφερόμαστε στα δεδομένα, ενώ το όφελος πολλές φορές αργεί να φανεί. Επίσης, το γεγονός ότι οι αγρότες δεν γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τα δεδομένα των τεχνολογιών τους, τους απομακρύνει από τα άμεσα οφέλη και πλεονεκτήματα στην αγροτική παραγωγή.

Εκπαίδευση του συμβούλου

Η αδυναμία των αγροτών να «διαβάσουν» οι ίδιοι τα δεδομένα και να τα μετατρέψουν σε πρακτικές εφαρμογές στο χωράφι οδήγησε τους συμμετέχοντες στην άποψη ότι ένας καλά εκπαιδευμένος σύμβουλος μπορεί να υποστηρίξει τους αγρότες στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Οι σύμβουλοι χρειάζεται να εκπαιδεύονται συνεχώς στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις.

Έχοντας γνώση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αναγκών τους, μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να κατανοήσουν τη σύνθετη τεχνολογία και να παρέχουν αντικειμενικές συμβουλές με βάση τα δεδομένα που παράγονται από τις τεχνολογίες.

Πρακτικά παραδείγματα από τη χρήση δεδομένων στο χωράφι

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, παρουσιάστηκαν παραδείγματα πρωτοβουλιών για τη χρήση των δεδομένων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη.

Σουηδία

Μία επιχειρησιακή ομάδα έχει δημιουργήσει μία ψηφιακή υπηρεσία για αγρότες, συμβούλους και ερευνητές στην οποία διατίθενται δεδομένα επτά χρόνων από δοκιμές στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Η υπηρεσία βασίζεται σε δεδομένα που σχετίζονται με τις εκμεταλλεύσεις και έχουν εισαχθεί τόσο από αγρότες όσο και άλλους χρήστες, αλλά και σε δεδομένα καιρού και εδάφους. Όλα τα δεδομένα μαζί συγχωνεύονται για την αύξηση της γνώσης και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των αγροτών στη Σουηδία. Για τους αγρότες και τους συμβούλους, το όφελος προκύπτει μέσω των εμπεριστατωμένων αποφάσεων που μπορούν να λάβουν εξαιτίας των δεδομένων αυτών.

Γαλλία

Μέσω ενός συνεταιρισμού για τη χρήση αγροτικών μηχανημάτων, αγρότες στη Γαλλία μοιράζονται αγροτικά μηχανήματα για να μειώσουν το κόστος. Με βάση αυτό, μία επιχειρησιακή ομάδα από τη Νορμανδία χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο των Πραγμάτων για τη συλλογή δεδομένων, προκειμένου να αυτοματοποιήσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται το ποσοστό χρήσης ενός μηχανήματος από κάθε μέλος του συνεταιρισμού, αλλά και το κόστος που αντιστοιχεί στον κάθε έναν.

Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομείται χρόνος και φόρτος εργασίας για τους αγρότες και τον συνεταιρισμό. Σε δεύτερο χρόνο, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή συμβουλών στους αγρότες σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας χρήσης των μηχανημάτων και την αξιολόγηση της απόδοσής τους.