Αγώνας μετ’ εμποδίων η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τους Έλληνες αγρότες

Οι Έλληνες αγρότες βρίσκονται ανάμεσα σε εκείνους που βλέπουν τα περισσότερα εμπόδια στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ενώ ανησυχούν περισσότερο, σε σχέση με άλλους αγρότες, για την έλλειψη εκπαιδευτικής υποστήριξης και κατάρτισης.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό έργο Demeter και στην οποία συμμετείχαν αγρότες από 46 χώρες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αγρότες, που συμμετείχαν, αναζητούν τεχνολογικές λύσεις που θα τους παρέχουν καλύτερες πληροφορίες για τη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους και θα απλοποιήσουν την καθημερινή τους εργασία προσφέροντάς τους μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Επιπλέον, επιθυμούν εκείνες τις τεχνολογίες που θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν την κερδοφορία τους και συνεπώς να λάβουν τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής τους, με τη βιωσιμότητα να καταγράφεται ως βασικό ζήτημα για αυτούς. Πιστεύουν, επίσης, ότι οι τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο στο μέλλον και να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, αλλά και να συνδέσουν τους ίδιους με τα υπόλοιπα μέρη της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η εκπαίδευση συσχετίστηκε σημαντικά με όλους τους άξονες υιοθέτησης της τεχνολογίας.

Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο υψηλό είναι το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του αγρότη τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να υιοθετήσει μία τεχνολογία για το χωράφι.

Εμπόδια

Από την άλλη πλευρά, το κόστος καταγράφεται από τους αγρότες ως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υιοθέτηση της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, το 53% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το κόστος είναι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Επίσης, το 23% των ερωτηθέντων ανησυχεί για το απόρρητο των δεδομένων που συλλέγονται από την αγροτική του εκμετάλλευση και την κυριαρχία των εταιρειών, ενώ το 18% θεωρεί ότι η αξία των δεδομένων που συλλέγονται δεν θα επιστραφεί σε αυτούς.

Διαφορές ανάμεσα στις χώρες

Εξετάζοντας τις διαφορές ανά χώρα, οι αγρότες στη Νορβηγία, στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα γενικά βλέπουν υψηλότερα εμπόδια στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, με τους Έλληνες να ανησυχούν περισσότερο για την έλλειψη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Από την άλλη πλευρά, οι Σέρβοι, οι Γεωργιανοί και οι Γερμανοί αγρότες έχουν την πιο θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Όσον αφορά τους αγρότες εκτός ΕΕ, το βασικό εμπόδιο είναι η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο.

Τεχνολογικοί πάροχοι

Οι πάροχοι τεχνολογίας αποτελούν ένα σημαντικό κριτήριο που μπορεί να ευνοήσει ή όχι τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους αγρότες ανάλογα με το αν είναι ικανοί να τους παρέχουν τις κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι πάροχοι τεχνολογίας πρέπει να είναι ευέλικτοι, προκειμένου να προσαρμόσουν τις προτεινόμενες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγρότη και της εκμετάλλευσής του.

Τύπος εκμετάλλευσης, ηλικία και φύλο

Χαρακτηριστικά όπως η εκπαίδευση, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και ο τύπος της εκμετάλλευσης είναι παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα με βάση τον τύπο της εκμετάλλευσης δείχνουν ότι οι αγρότες φυτικής παραγωγής αντιλαμβάνονται λιγότερα εμπόδια στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, σε σχέση με τους κτηνοτρόφους.

Συγκεκριμένα, το 60% των ερωτηθέντων που ασχολείται με τη φυτική παραγωγή χρησιμοποιεί ήδη τις νέες τεχνολογίες και το 30% αναφέρει ότι πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, το 18% των αγελαδοτρόφων αναφέρει ότι δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσει κάποιου είδους έξυπνη τεχνολογία, με το κόστος της αγοράς και της ασφάλειας των δεδομένων να είναι οι βασικοί λόγοι. Όσον αφορά τις υπόλοιπες εκτροφές, οι κτηνοτρόφοι που χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες φτάνουν στο 45%, με ένα επιπλέον 35% να καταγράφει ότι πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον.

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 82% ήταν άντρες και το 17% γυναίκες. Από τις αγρότισσες που απάντησαν, το 28% χρησιμοποιεί ήδη τις νέες τεχνολογίες, ενώ ένα επιπλέον 51% σχεδιάζει να τις χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο σε σχέση με τους άντρες, που το 51% χρησιμοποιεί ήδη τις νέες τεχνολογίες.

Όσον αφορά την ηλικία, τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα, καθώς όσο μεγαλύτερος σε ηλικία είναι ο αγρότης τόσο πιο πιθανό είναι να μη χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες. Τα άτομα ηλικίας 55+ θεωρούν ότι υπάρχουν περισσότερα εμπόδια στη χρήση τους σε σχέση με τους αγρότες ηλικίας 35-54.

Πηγές πληροφόρησης

Η έρευνα περιλάμβανε, τέλος, ερωτήσεις σχετικά με τις πηγές που χρησιμοποιούν οι αγρότες για να μάθουν πληροφορίες σχετικά με τις νέες τεχνολογίες για τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις. Η πρώτη επιλογή των αγροτών, με ποσοστό 72%, ήταν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια και φόρουμ. Ακολουθούν με 65% οι ειδησεογραφικές ιστοσελίδες αγροτικού περιεχομένου και οι εκδόσεις και η τρίτη επιλογή είναι η συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις (40%). Τέλος, το 37% καταγράφει ότι η πηγή πληροφόρησής του είναι οι άλλοι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.