Άγραφα: Βιώσιμη ανάπτυξη με μορφές εναλλακτικού τουρισμού

Η κοιλάδα του Αχελώου αποτελεί μία από τις καθαρότερες περιοχές της χώρας και όχι μόνο. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί σημαντικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν τον εναλλακτικό τουρισμό, όπως η ορειβασία, η αναρρίχηση, το ράφτινγκ, ακόμα και το κολύμπι στα καθαρά νερά του ποταμού.

Οι νέοι της ευρύτερης περιοχής, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθούν να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτού του τόπου, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Στο ενδιαφέρον της συζήτησης μπαίνουν και τα τοπικά προϊόντα, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, τα κρέατα, το τσίπουρο, αλλά και η τοπική γαστρονομία. Οι πρακτικές αυτές συγκλίνουν με ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού, με στόχο την επιμήκυνση της διαμονής μέσα από την παραδοσιακή φιλοξενία.

Οι νέοι της περιοχής ντόπιοι, οι απόδημοι σε άλλες χώρες κάθε χρόνο το καλοκαίρι διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις και, παράλληλα, αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ταυτότητα του τόπου, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών.

Όπως μας εξηγεί ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, «η συνεργασία μεταξύ των νέων, αλλά και άλλων φορέων μόνο θετικά αποτελέσματα έχει να προσφέρει στον τόπο μας. Οι δράσεις αυτές μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη και να ενισχύσουν την οικονομία της περιοχής μας. Βέβαια, σημαντικός είναι ο ρόλος των νέων παιδιών από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Δηλώνουν «παρών» όχι μόνο διά ζώσης, αλλά και μέσα από την ψηφιακή τεχνολογία, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο όλες αυτές τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση της ταυτότητας του τόπου μας».

Η κοιλάδα του Αχελώου αποτελεί σημείο αναφοράς και άλλων γεωγραφικών ενοτήτων των περιφερειών όχι μόνο της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και της Ηπείρου, όπως επίσης και της Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι περιφέρειες, ενισχύεται η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με δράσεις που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, την ιστορία και το περιβάλλον.

Σημαντικός, επίσης, είναι και ο ρόλος διάφορων συλλόγων, όπως του ορειβατικού συλλόγου, που, μέσα από διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, συμβάλλουν σημαντικά στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών.