Αγροτεχνολογία: Οι επενδύσεις κατευθύνονται σε βιοτεχνολογία, καινοτόμα τρόφιμα και Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Η αγροτική βιοτεχνολογία, η καινοτομία στα τρόφιμα, καθώς και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποδείχτηκαν ως οι τρεις πιο ενδιαφέρουσες κατηγορίες για τους επενδυτές παγκοσμίως για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το «idea 2 scale», σε συνεργασία με το «AgFunder». To 58% των επενδυτών επέλεξε την αγροτική βιοτεχνολογία ως την πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία για επενδύσεις, η οποία περιλαμβάνει την έρευνα στις αγροτικές εισροές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Η δεύτερη κατηγορία με ποσοστό 56% είναι η καινοτομία στα τρόφιμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραγωγή φυτικού κρέατος. Η τρίτη κατηγορία με ποσοστό 46% είναι αυτή του διαδικτύου των πραγμάτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την τεχνολογία των αισθητήρων στο χωράφι και τα big data.

Όσον αφορά την πιο ενδιαφέρουσα περιοχή για επενδύσεις, η πλειονότητα συμφώνησε ότι αυτή είναι η Ασία. «Ανάμεσα στους λόγους που την κατατάσσουν στην πρώτη θέση είναι ότι τα συστήματα παραγωγής, καθώς και η εφοδιαστική αλυσίδα, δεν έχουν τις ίδιες υποδομές με τις αναπτυγμένες αγορές, γεγονός που ευνοεί τις επενδύσεις.

Επίσης, η αγροτική τεχνολογία είναι εξαιρετικής σημασίας στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς υπάρχουν προβλήματα στα θέματα διαχείρισης του νερού, αλλά και προστασίας των δεδομένων», δήλωσε ο Sanjeev Krishnan, διευθύνων σύμβουλος της S2G Ventures, ένας από τους πιο δραστήριους επενδυτές στην τεχνολογία στον αγροδιατροφικό τομέα παγκοσμίως.