Αγροτική εβδομάδα για τη Στρατηγική των Έξυπνων Χωριών

Τεχνολογίες που ενισχύουν την ψηφιοποίηση των αγροτικών περιοχών

Η στρατηγική των έξυπνων χωριών μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ψηφιακές ανάγκες και οι προτεραιότητες των κατοίκων της υπαίθρου αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο και συνδέονται με τις ευρύτερες εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές για την ψηφιοποίηση. Περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως η ευφυής γεωργία και οι ψηφιακές πλατφόρμες που προορίζονται για την υγεία, την εκπαίδευση και την τοπική διοίκηση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης, enrd.ec.europa.eu.

Τεχνολογίες για τις αγροτικές περιοχές

Εκτός, όμως, από την προετοιμασία για τη στρατηγική των έξυπνων χωριών, ήδη εφαρμόζονται ευρωπαϊκά έργα σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης, ενισχύοντας την ψηφιοποίηση των περιοχών αυτών.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται στην υπηρεσία Πληροφοριών, Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CORDIS), υπάρχουν αποτελέσματα για εννέα ευρωπαϊκά έργα που έχουν ως στόχο την καινοτομία και τη συνεισφορά στη στρατηγική των έξυπνων χωριών.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του έργου LIVERUR, δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για να βοηθήσει τις αγροτικές επιχειρήσεις να σχεδιάσουν βιώσιμα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που συμβάλλουν σε μια πιο κυκλική οικονομία.

Επίσης, έχει δημιουργηθεί και μία διαδικτυακή πλατφόρμα για να μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται πιο εύκολα ο ένας με τον άλλον σε τοπικό επίπεδο. Το έργο SALSA, από την άλλη, ανέλαβε τη λεπτομερή μελέτη της συνεισφοράς των μικρών σε μέγεθος αγροκτημάτων και επιχειρήσεων τροφίμων στην αγροτική οικονομία και ευημερία της Ευρώπης.

Τέλος, παρουσιάζεται και το έργο NEWBIE, που έχει ως στόχο να προωθήσει πρωτοποριακά επιχειρηματικά μοντέλα για νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα για την προώθηση της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της επιχειρηματικότητας στην ευρωπαϊκή γεωργία.