Πετρέλαιο κίνησης: Πήρε ΦΕΚ η επιδότηση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με ημερομηνία 1η Απριλίου 2022, για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 12 λεπτών του ευρώ (0,12 ευρώ) προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά. Η επιδότηση μετακυλίεται πλήρως στους τελικούς καταναλωτές της εσωτερικής αγοράς. Η επιδότηση που λαμβάνει ο τελικός καταναλωτής εκφράζεται ως το γινόμενο της ποσότητας κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης επί του ύψους της επιδότησης ανά λίτρο, προσαυξανόμενο με το ΦΠΑ. 

Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά από τα

διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι επιδοτούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης, δύναται να διατεθούν από τα πρατήρια καυσίμων και καταναλωθούν από τους τελικούς καταναλωτές και πέραν του μηνός Απριλίου 2022 εφόσον υπάρχουν ποσότητες στην αγορά οι οποίες διατέθηκαν από τους δικαιούχους.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ