Αισθητήρες και Διαδίκτυο των Πραγμάτων οι τεχνολογίες με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο χωράφι

Αγρότες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν ότι οι τεχνολογίες που πρόκειται να έχουν μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στον αγροτικό τομέα και στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η Ανάλυση Δεδομένων, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι η κλιματική αλλαγή, η αναποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα έρευνας που παρουσίασε σε έκθεσή της η συμβουλευτική εταιρεία για θέματα ψηφιακής καινοτομίας «xcube», με έδρα τις ΗΠΑ. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε για να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι αγρότες μπορούν να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για την καλλιέργειά τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Στην έρευνα, εκτός από αγρότες, συμμετείχαν επιχειρήσεις μεταποίησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων, πανεπιστημιακοί φορείς, αλλά και κυβερνητικές αρχές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται από τους αγρότες κατά το στάδιο της παραγωγής είναι η αδυναμία να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα του αγροκτήματος (στοιχεία δεδομένων, κατάσταση της καλλιέργειας, υγεία του εδάφους κ.λπ.), η έλλειψη προηγμένης υποδομής και η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Για τον λόγο αυτόν, οι ειδικοί, με βάση τα αποτελέσματα, πιστεύουν ότι οι πιο ελπιδοφόρες λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά την παραγωγή των προϊόντων είναι η διάθεση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η γεωργία ακριβείας και οι αυτοματισμοί στο χωράφι.

Τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών

Η διάθεση των δεδομένων που προέρχονται από αισθητήρες στο χωράφι και άλλα εργαλεία Διαδικτύου των Πραγμάτων, σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να προσφέρει καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την άρδευση, τη λίπανση, τη φυτοπροστασία και όλες τις γεωργικές πρακτικές. Οι ειδικοί καταγράφουν ότι η συλλογική χρήση αισθητήρων, έξυπνων συστημάτων άρδευσης, drones και άλλων συσκευών Διαδικτύου των Πραγμάτων επιτρέπει στους καλλιεργητές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να κάνουν ακριβείς επιλογές όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των εισροών.

Οι αισθητήρες που τοποθετούνται στην αγροτική εκμετάλλευση επιτρέπουν στους αγρότες να παρακολουθούν τις παραμέτρους του εδάφους όπως το επίπεδο Ph, την υγρασία, τη θερμοκρασία και τα θρεπτικά συστατικά. Αυτές οι παράμετροι μπορούν να μετατραπούν σε συμβουλές για τη δημιουργία καλύτερων συστάσεων για βέλτιστη απόδοση. Ομοίως, αισθητήρες που συνδέονται με έξυπνα συστήματα άρδευσης και πλατφόρμες ανάλυσης μπορούν να διασφαλίσουν ότι η υγρασία του εδάφους δεν θα πέσει κάτω από ένα ελάχιστο όριο.

Παρόμοια τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί για τον προσδιορισμό της ποσότητας των λιπασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, οι δορυφόροι που παρέχουν έγκαιρες πληροφορίες για τον καιρό επιτρέπουν στους αγρότες να αποφασίσουν αν είναι η κατάλληλη στιγμή για την άρδευση της καλλιέργειάς τους. Αυτά τα δεδομένα, όταν συνδυάζονται με τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να παρέχουν πιο ακριβείς, έγκαιρες και αξιόπιστες προβλέψεις καιρού, επιτρέποντας έτσι τη λήψη πιο ολοκληρωμένων αποφάσεων για τους αγρότες.

Ικανοποίηση αγροτών

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, έρευνα του πανεπιστημίου Purdue στις ΗΠΑ κατέγραψε τις απόψεις 800 αγροτών σχετικά με την υιοθέτηση των τεχνολογιών στο χωράφι και την ικανοποίησή τους από τη χρήση τους. Η πλειονότητα αυτών χρησιμοποιεί τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την παρακολούθηση της απόδοσης των καλλιεργειών (75%) και του εδάφους (85%). Όπως υποστηρίζουν, τα δεδομένα αυτά τους βοηθούν να παίρνουν πιο σωστές αποφάσεις για τη χρήση λιπασμάτων και τη σπορά, με αποτέλεσμα το 72% να έχει θετικό αντίκτυπο από την απόδοση των καλλιεργειών.

Κέρδος

Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, η απόδοση της υιοθέτησης τεχνολογιών στο χωράφι υπερβαίνει κατά πολύ την εξοικονόμηση κόστους και τα κέρδη απόδοσης συγκεκριμένων γεωργικών πρακτικών. Όπως εξηγείται στην έρευνα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τους αγρότες είναι τα οφέλη του «συστήματος» ενός νέου τρόπου καλλιέργειας, οι αλληλεπιδράσεις, δηλαδή, μεταξύ των πρακτικών που συνθέτουν ή πολλαπλασιάζουν τα οφέλη μεμονωμένων πρακτικών ή τεχνολογιών και επιτρέπουν την εφαρμογή ενός πιο συστηματικού τρόπου γεωργίας. Αυτά τα συστηματικά οφέλη ολόκληρης της εκμετάλλευσης αντικατοπτρίζονται σε μερικές από τις απαντήσεις των αγροτών που συμμετείχαν στη μελέτη:

✱ Πλήρης ενημέρωση για τα καιρικά δεδομένα, όπως οι βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα την έγκαιρη προστασία.

✱ Εξοικονόμηση επενδύσεων και κόστους μηχανημάτων.

✱ Παροχή δεδομένων για συγκριτική αξιολόγηση με άλλους αγρότες.

✱ Εξοικονόμηση κόστους εργασίας και πιο εύκολη δουλειά στην εκμετάλλευση.

✱ Διευκόλυνση της έρευνας στο χωράφι.