Αιτήσεις νομιμοποίησης στάβλων μέχρι 4/12. Ποιους αφορά;

Αιτήσεις νομιμοποίησης στάβλων μέχρι 4/12. Ποιους αφορά;

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ (αριθ. 940/81279/26.7.2017) με τις διαδικασίες, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Σύμφωνα με αυτή, μόνο σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση νομιμοποίησης έως τις 4 Δεκεμβρίου του 2017.

Δείτε εδώ την απόφαση όπως αναρτήθηκε στο ΦΕΚ