Αλεξανδρούπολη: Δημιουργία δικτύου τεχνικής και κτηνιατρικής υποστήριξης

Δίκτυο τεχνικής και κτηνιατρικής υποστήριξης για τη γενετική βελτίωση και ανάδειξη των παραγωγικών ιδιοτήτων των εκτρεφόμενων προβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δημιουργείται στο πλαίσιο της σύμβασης συνεργασίας που υπέγραψε η Περιφερειακή Κτηνιατρική Διεύθυνση με την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση του γενετικού υλικού των εκτροφών, η δημιουργία ανθεκτικών ζώων σε ασθένειες, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκτροφών και η μείωση της εξάρτησης των παραγωγών για εισαγωγές γεννητόρων από την υπόλοιπη χώρα ή το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνουν αξιολογήσεις και εργαστηριακοί έλεγχοι, προκειμένου να προκύψει η βάση για την ανάπτυξη ενός προγράμματος ολιστικής διαχείρισης στις εκτροφές.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να επικοινωνούν με τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Πηγή: ertnews.gr