ΑΛΦΑ: Mε συνεχή παρουσία δίπλα στον Θεσσαλό αγρότη για καλλιέργειες υψηλών αποδόσεων

Ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και γεωπονικών συμβουλών από την ΑΛΦΑ

Πρωταγωνιστώντας στην καλλιέργεια του βαμβακιού, η ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ πρόκειται να εγκαταστήσει για 7ο συνεχή χρόνο δίκτυο φερομονικών παγίδων σε πολλά σημεία των νομών Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας, για την παρακολούθηση της πορείας των πληθυσμών των ακμαίων του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, συνεπικουρώντας στο υπάρχον δίκτυο παγίδων των κατά τόπους ΔΑΟΚ του ΥΠΑΑΤ.

Σε συνεργασία με τους τοπικούς γεωπόνους όσο και με βαμβακοπαραγωγούς, παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την πορεία της καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της, στην κοινή προσπάθεια για καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά σοδειά. Η ενέργεια αυτή της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ τελεί υπό την οργάνωση και την επίβλεψη των γεωπόνων της, Χρήστου Σαμουρέλη και Κώστα Κουτσομάρκου.

Πλέον της παραπάνω ενέργειας, η εταιρεία διαθέτει ολοκληρωμένο πακέτο εντομοκτόνων για την καταπολέμηση τόσο των παραπάνω σημαντικών εχθρών όσο και άλλων όπως ο λύγκος, οι αφίδες, τα τζιτζικάκια, ο θρίπας, οι αλευρώδεις και οι τετράνυχοι.

Τα προϊόντα Mavrik Aquaflow, Avaunt 15 EC, Methomex 20 SL, Coyote 480 SC, Ampligo 150 ZC, Lamdex 2.5 WG, Ikarus ΙΙ EC και Grafiti 2.5 EC καθώς και το Doble 1.8 EC (άδεια 120 ημερών) μόνα τους ή σε συνδυασμούς αποτελούν εξαιρετική πρόταση για την αντιμετώπιση των επιζήμιων εντόμων της καλλιέργειας στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Διαχείρισης της Ανθεκτικότητας και πάντα με τις συμβουλές και την αρωγή των τοπικών όσο και των γεωπόνων της ΑΛΦΑ.

Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο site της εταιρείας www.alfagro.gr