Η νομιμοποίηση της εσφαλμένης αναφοράς αλιευμάτων θα απειλήσει τον κλάδο της αλιείας και θα υπονομεύσει την αξιοπιστία της ΕΕ, η οποία στο μεταξύ πιέζει για βιώσιμη αλιεία παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Steve Trent, διευθύνοντα σύμβουλο του Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης, και τη Stella Nemecky, ανώτερη σύμβουλο σε θέµατα πολιτικής αλιείας της ΕΕ στο WWF Γερμανίας.

«Δεν είναι δυνατή η βιώσιμη διαχείριση της αλιείας χωρίς καλά αλιευτικά δεδομένα. Είναι αδύνατον να καθοριστούν αποτελεσματικές ποσοστώσεις και να αξιολογηθεί η υγεία των πληθυσμών των ιχθύων, εάν τα αλιεύματα είναι άγνωστα ή τα στοιχεία ανακριβή. Αυτή η βασική αρχή πρέπει να γίνει αμέσως εμφανής», αρθρογραφούν στη Euractiv τα στελέχη των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε πρόσφατα μια πρωτοβουλία, ώστε να επεκταθεί το «περιθώριο ανοχής», όσον αφορά τις ανακρίβειες στην αναφορά αλιευμάτων, σε σημείο που έως και το 40% των αλιευμάτων –και έως και 50% στην περίπτωση του τόνου– θα μπορούσαν να παραλειφθούν από τα επίσημα αρχεία χωρίς οποιαδήποτε κύρωση. «Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια τόνοι ψαριών ενδέχεται να μην καταγραφούν, μια διαφορά που ισοδυναμεί με την απόκλιση μεταξύ ακμαζόντων πληθυσμών και απότομης κατάρρευσης των αποθεμάτων», προειδοποιούν οι αρθρογράφοι.

www.euractiv.com