Αλιευτικός τομέας: Μονόδρομος ο εκσυγχρονισμός και η νομοθετική βελτίωση

Στο επίκεντρο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο αλιευτικός κλάδος της περιοχής

Ρεαλιστική προοπτική ανάπτυξης στον τομέα της αλιείας επιχειρεί να δώσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις, ενόψει και της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 2014-2020.

Ήδη, έχουν καταγραφεί με συγκεκριμένες μελέτες οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς, είτε πρόκειται για παράκτια αλιεία, είτε για υδατοκαλλιέργειες. Το τελευταίο διάστημα, έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους, με σκοπό να διασφαλιστούν τα αποθέματα και να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για τον κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, το προσεχές διάστημα αναμένεται επίσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγελου Αποστόλου, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη του αλιευτικού κλάδου. Αρκεί να επισημάνουμε ότι η αλιεία αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της περιφέρειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 97% των σκαφών ανήκουν στην παράκτια αλιεία. Από το Κατάκολο της Ηλείας έως τη Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας δραστηριοποιούνται περισσότερα από 1.200 σκάφη, με τα μισά από αυτά να ανήκουν στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Από το Κατάκολο της Ηλείας έως τη Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας δραστηριοποιούνται περισσότερα από 1.200 σκάφη

Σύμφωνα, όμως, με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Παναγιώτη Μπράμο, για να παραμείνουν οι αλιείς στο επάγγελμα είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των σκαφών. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαία η απλούστευση των διαδικασιών του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας. Ζητούμενο, επίσης, είναι να υπάρξει πρόβλεψη για αποζημιώσεις των αλιέων, όταν υπάρχουν καταστροφές αλιευτικών εργαλείων από προστατευόμενα είδη, με αποτέλεσμα να πλήττεται το χαμηλό εισόδημά τους.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, σημαντικό ζήτημα αποτελεί η απελευθέρωση των χελιών, η νομιμοποίηση των υφιστάμενων δημόσιων κτηριακών εγκαταστάσεων των εκτατικών ιχθυοτροφείων των λιμνοθαλασσών και το νομικό πλαίσιο για το καθεστώς των μισθώσεων των λιμνοθαλασσών, που ισχύει από το 1970!

  • Νικολέτα Τζώρτζη