Αλιευτικός τουρισμός: Συνεχίζεται η κόντρα ΕΛΟΠΥ – παράκτιων αλιέων

«Δεν θα μπούμε στα νερά σας», διευκρινίζουν οι εταιρείες-μέλη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) αναφορικά με την πρόβλεψη του σχεδίου νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες».

Στα άρθρα 14 (Τουριστική αξιοποίηση βοηθητικών σκαφών υδατοκαλλιέργειας – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 175 ν. 4070/2012) και 15 (Δυνατότητα άσκησης αλιευτικού τουρισμού από βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 177 Ν. 4070/2012) για την ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών, προβλέπεται η δυνατότητα στα βοηθητικά σκάφη των υδατοκαλλιεργειών να ασκούν δραστηριότητα αλιευτικού τουρισμού.

Σφοδρές οι αντιδράσεις των επαγγελματιών αλιέων

Η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις από την πλευρά των επαγγελματιών αλιέων παράκτιας αλιείας σχετικά με τη δραστηριοποίηση των βοηθητικών σκαφών υδατοκαλλιέργειας στον τομέα.

Όπως εξηγούσαν, ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί μια παράπλευρη δραστηριότητα για τους επαγγελματίες ψαράδες, ώστε να μπορέσουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και να παραμείνουν στο επάγγελμα. Παράλληλα, είναι και ένα μέτρο προστασίας της θάλασσας από την υπεραλίευση, προκειμένου να προστατευτούν τα ιχθυαποθέματα, καθώς οι πληθυσμοί πολλών αλιευμάτων έχουν μειωθεί δραματικά.

Στόχος της ΕΛΟΠΥ η εξοικείωση με την υδατοκαλλιέργεια

Η ΕΛΟΠΥ διευκρινίζει ότι τα βοηθητικά σκάφη που αναφέρονται στο σχέδιο νόμου δεν θα μπουν στα «χωράφια» της αλιείας σε ανοιχτή θάλασσα. «Τα 22 μέλη δεν αποσκοπούν να ενεργοποιηθούν στο κομμάτι του αλιευτικού τουρισμού που πραγματοποιείται από επαγγελματίες αλιείς και στο οποίο ο αδελφός κλάδος των αλιέων δραστηριοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία», αναφέρει.

Η δραστηριότητα των βοηθητικών σκαφών υδατοκαλλιέργειας αφορά τις συγκεκριμένες λειτουργίες – εργασίες που εκτελούνται αποκλειστικά μεταξύ της μισθωμένης υδάτινης έκτασης και του λιμένα στον οποίο και ελλιμενίζονται, ως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, τα σκάφη στις επισκέψιμες υδατοκαλλιέργειες θα πλέουν μόνο εντός των μισθωμένων εκτάσεων», εξηγεί. Ο ΕΛΟΠΥτης ΕΛΟΠΥ είναι η εξοικείωση των τουριστών, αλλά και γενικότερα των καταναλωτών με την υδατοκαλλιέργεια, τις συνθήκες και τους όρους βάσει των οποίων ασκείται, στο πλαίσιο της ανάπτυξης εμπιστοσύνης για το προϊόν και τις προδιαγραφές που ισχύουν στις υδατοκαλλιέργειες. 

Αναγκαίοι οι περιορισμοί και οι διευκρινίσεις

Εκ μέρους του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Αλιευτικού Τουρισμού, η Αντωνία Βασιλείου είχε ζητήσει να τεθούν περιορισμοί, όσον αφορά τη δραστηριότητα των βοηθητικών σκαφών υδατοκαλλιέργειας: «Να μπορούν να μεταφέρουν τουρίστες στις εγκαταστάσεις των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειάς τους και μόνο για επίσκεψη. Φυσικά, να τους απαγορεύεται να αλιεύουν ψάρια ανοιχτής θάλασσας, όπως κάνουμε οι επαγγελματίες αλιείς ψαριών ανοιχτής θάλασσας. Να έχουν περιορισμένους πλόες από το λιμάνι απόπλου στις εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας και κατάπλου στο λιμάνι από όπου απέπλευσε. Να μπει πλαφόν στον αριθμό σκαφών που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι ιχθυοκαλλιέργειες ως τουριστικά έως δύο ανά μονάδα, διότι σε περίπτωση ανεξέλεγκτου αριθμού σκαφών θα εργάζονται παράνομα ως ημερόπλοια. Ο αλιευτικός τουρισμός ανήκει πρώτα και πάνω από όλα στους επαγγελματίες αλιείς». 

Η ανακοίνωση της ΕΛΟΠΥ διευκρινίζει το πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, ωστόσο το γεγονός ότι και οι δύο δραστηριότητες θα διέπονται από το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί ενδεχομένως παρανοήσεις και αφήνει πολλές ρυθμίσεις στην καλή θέληση όσων ασκούν τη δραστηριότητα. Οι σχετικές διευκρινίσεις και οι περιορισμοί θα πρέπει να ξεκαθαρίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο. 

Στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα περιήγησης των τουριστών και εξοικείωσής τους με τον τρόπο αλιείας εντός της λιμνοθάλασσας. Ωστόσο, ο αλιευτικός τουρισμός είναι μια εντελώς διαφορετική δραστηριότητα, που θα πρέπει να διέπεται από αυστηρούς κανόνες και προϋποθέσεις για την ασφάλεια των επιβατών.

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους τουρίστες να έχουν μια εναλλακτική εμπειρία, που σχετίζεται με την παραδοσιακή άσκηση αλιείας στην Ελλάδα, με σκάφη τα οποία είναι εξοπλισμένα για να υποδεχτούν κόσμο, αλλά παραμένουν σκάφη αλιείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αλιείς δεν θα μπορέσουν να ωφεληθούν, όπως είναι ο αρχικός σχεδιασμός του μέτρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο λόγος εφαρμογής του.