Αλλαγές στην λειτουργία των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων

Αλλαγγές στην λειτουργία των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων φέρνει τροποιητική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και υπογράφει ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου.

Σύμφωνα με αυτή «το τέλος χρήσης του σήματος» αντικαθίσταται από τη φράση «τέλος ανά έτος 100 ευρώ». Επιπλέον, αν το σήμα χρησιμοποιείται από μη δικαιούχο ή προσβάλλεται κατά οποιονδήποτε τρόπο και κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Στην ίδια απόφαση τονίζεται πως «Στην περίπτωση αίτησης για περιβαλλοντικό προσανατολισμό κατατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Β κατηγορίας από μηχανικό και όταν σε αυτό δεν αναφέρονται πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών συσκευών και τον τύπο των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων κατατίθεται επιπλέον βεβαίωση από ηλεκτρολόγο. Στην περίπτωση εφαρμογής αρδευτικών συστημάτων με τα οποία επιτυγχάνεται οικονομία νερού κατατίθεται μελέτη υπογεγραμμένη από γεωπόνο για την εκμηρίωση της σχετικής εξοικονόμησης».

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές