Αλληλεπίδραση επιχειρήσεων από την Αιγιάλεια στην Ιταλία

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αιγιαλείας και σχετίζονται με τους τέσσερις πυλώνες –τομείς αναφοράς– του έργου FAME ROAD (Food – τοπικά προϊόντα αγροδιατροφικού τομέα, Art – τέχνη και πολιτισμός Movement – βιώσιμη κινητικότητα, Energy – πράσινη ενέργεια), συμμετείχαν σε διήμερη επίσκεψη μελέτης στην Ιταλία. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

O Δήμος Αιγιαλείας, στο πλαίσιο του έργου, διοργάνωσε τη διασυνοριακή επίσκεψη μελέτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στους δύο δήμους της περιοχής της Απουλίας, Gravina di Puglia και Grottaglie. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η αλληλεπίδραση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αιγιαλείας με επιχειρήσεις της Απουλίας, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες συνεργασίας διεθνούς διάστασης. Συνολικά, συμμετείχαν δέκα επιχειρήσεις και εκπρόσωποι του Δήμου Αιγιαλείας. Oι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις μεταξύ των τεχνών, των χειροτεχνιών και της κουλτούρας κάθε περιοχής και να διευρύνουν το δίκτυο συνεργασιών τους.