Αλβανία: Σχέδιο για αιγοπρόβατα – αγελαδινό γάλα

Θέλει... ΕΕ και «ψάχνεται» για ασφάλεια τροφίμων-αύξηση παραγωγής

Αλβανία: Σχέδιο για αιγοπρόβατα - αγελαδινό γάλα

Πλώρη για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει η Αλβανία και η ελληνική Βουλή καλείται, μετά το εορταστικό δεκαπενθήμερο του Πάσχα, να κυρώσει το μνημόνιο συνεργασίας με τη γειτονική χώρα, η οποία φιλοδοξεί να προσδεθεί στο άρμα της σύγχρονης Ευρώπης. Το γεγονός έχει πολυεπίπεδες, θετικές και αρνητικές συνέπειες σε μια σειρά από ζητήματα πολιτικά, εμπορικά και αγροτικά, κυρίως για τους παραγωγούς που είναι κοντά στα σύνορα, τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις, την ασφάλιση, αλλά και τους εμπορικούς δρόμους. Οι διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία αποκαταστάθηκαν το 1971 και υπάρχουν μια σειρά από δομές και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που ασχολούνται και με το κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η Αλβανία χρειάζεται να κάνει αγώνα δρόμου για να επιτύχει μια σειρά από πολιτικοοικονομικούς στόχους, όπως ορίστηκαν στην Κοπεγχάγη. Έτσι, οφείλει να προσαρμόσει τη δημόσια διοίκηση, να καταπολεμήσει τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, να προστατέψει τα ανθρώπινα δικαιώματα –γεγονός θετικό για την ελληνική Ομογένεια– να μεταρρυθμίσει τους δικαστικούς θεσμούς, να εγκαθιδρύσει την οικονομία της αγοράς και να διατηρήσει σχέσεις καλής γειτονίας με τις όμορες χώρες. Σε δεύτερο χρόνο χρειάζεται και προσαρμογές στον αγροτικό τομέα, που ήδη έχει ξεκινήσει να τις κάνει.

Το Εθνικό Σχέδιο για τον Αγροτικό Τομέα της Αλβανίας

Διπλωματικό έγγραφο δείχνει πως στη γειτονική χώρα έχει καταρτιστεί Εθνικό Σχέδιο για τον Αγροτικό Τομέα για το 2018, που περιλαμβάνει τομεακές δράσεις σε Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, με πρόγραμμα στήριξης ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, σύσταση Οργανισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγραφή των αγροτών σε ηλεκτρονικό μητρώο, κάρτα του αγρότη και αύξηση των εξαγωγών. Κυρίως, όμως, καθιέρωση προτύπων ασφάλειας, διότι δεν υπάρχουν οι σχετικές πιστοποιήσεις για εξαγωγές, με αποτέλεσμα αλβανικά προϊόντα να απαγορεύεται να εξαχθούν προς χώρες της ΕΕ.

Η ασφάλεια των αλβανικών προϊόντων αμφισβητείται, εξαιτίας της συχνής παραποίησης των ημερομηνιών λήξης. Στον τομέα της φυτικής παραγωγής έχουν επιλεγεί 15 αλβανικά προϊόντα με προοπτικές για εξαγωγές (οπωροκηπευτικά, φαρμακευτικά φυτά κ.ά.), ενώ προωθούνται μεταρρυθμίσεις και στα γαλακτοκομικά. Το γάλα πρώτης ποιότητας επιδοτείται με 10 λεκ ανά λίτρο και μονάδες με πάνω από 15 αγελάδες είναι επιλέξιμες. Καταβάλλεται προσπάθεια να συσταθούν γεωργικοί συνεταιρισμοί για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (αιγοπροβατοτροφικές, αγελαδοτροφικές γαλακτοπαραγωγής) να μεγαλώσουν. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία νέων σημείων συλλογής γάλακτος και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων γαλακτοκομικών μονάδων, οι οποίες επιδοτούνται σημαντικά. Το ανώτατο όριο επιδότησης ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια λεκ, δηλαδή 225.000 ευρώ ανά μονάδα, όταν στην Ελλάδα η αγελαδοτροφία μένει ουσιαστικά εκτός, λόγω χαμηλής βαθμολογίας από τα επενδυτικά προγράμματα.