Άμεση ενημέρωση από το ΥΠΑΑΤ ζητούν οι ενδιαφερόμενοι για να μη χαθεί η χειμερινή σπορά

✱ Κριθάρι και ψυχανθή προτείνουν υπηρεσιακά στελέχη
✱ Τι προβλέπει το Εco-scheme του Στρατηγικού Σχεδίου, στο οποίο θα στηριχθούν οι υπουργικές αποφάσεις

Έως 52,2 ευρώ/στρέμμα μπορεί να φτάσει η ενίσχυση όσων παραγωγών αποφασίσουν να αντικαταστήσουν μια υδροβόρα καλλιέργεια με κριθάρι μικρού βιολογικού κύκλου, ενώ η ενίσχυση μπορεί να ανέβει ακόμη παραπάνω έως και τα 84,4 ευρώ/στρέμμα εάν καλλιεργηθούν ποικιλίες φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών για τροφή ή ζωοτροφές.

Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πρώτο από τα Οικολογικά Σχήματα (Eco-schemes) «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών» που προτείνει η Ελλάδα στο Στρατηγικό της Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ από το έτος 2023.

Αν και με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό η εφαρμογή των Οικολογικών Σχημάτων είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2023, και με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή, προς το παρόν το ΥΠΑΑΤ δεν έχει προχωρήσει στην επίσημη ενημέρωση των παραγωγών, παρόλο που αυτή την περίοδο ξεκίνησαν οι σπορές.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι όσοι έχουν επικοινωνήσει με την «ΥΧ», ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά, καλώντας το υπουργείο να προχωρήσει σύντομα σε επίσημη ενημέρωση, προκειμένου να προβούν στον προγραμματισμό των καλλιεργειών τους. Βέβαια, από την άλλη, το ΥΠΑΑΤ έχει κατά κάποιον τρόπο δεμένα τα χέρια του, γιατί η Κομισιόν δεν έχει εγκρίνει ακόμα το Στρατηγικό Σχέδιο, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η επιλογή ενός Οικολογικού Σχήματος είναι προαιρετική για τον παραγωγό. Βέβαια, εάν αποφασίσει να μην προχωρήσει στην εφαρμογή κάποιου εκ των Σχημάτων, αυτό θα στοιχίσει στον τελικό λογαριασμό των άμεσων ενισχύσεων που θα λαμβάνει από το έτος ενίσχυσης 2023. Κι αυτό, γιατί το 25% των πόρων των άμεσων ενισχύσεων, περίπου 490 εκατ. ευρώ τον χρόνο για την Ελλάδα, προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή των εν λόγω Οικολογικών Σχημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νέος Κανονισμός της ΚΑΠ.

Αρόσιμες καλλιέργειες

Το Οικολογικό Σχήμα «Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών» αφορά: α) την αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών, είτε με τοπικές ποικιλίες που είναι ανθεκτικότερες στην έλλειψη νερού, είτε με ξηρικές καλλιέργειες, β) την καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών ψυχανθών/ χειμερινών σιτηρών/προσαρμοσμένων ποικιλιών φαρμακευτικών-αρωματικών και γ) την εισαγωγή καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα εφαρμοστεί μόνο στις εκτάσεις που εντάσσονται στην αγρονομική περιφέρεια των αρόσιμων καλλιεργειών, σε συνολική έκταση 106.295 Ha αρόσιμων καλλιεργειών και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 42,3 εκατ. ευρώ/έτος (κοινοτικά κονδύλια).

Υποπαρεμβάσεις

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, η δέσμευση των παραγωγών στο πλαίσιο του Οικολογικού Σχήματος έγκειται στην επιλογή καλλιέργειας με βάση τις παρακάτω τρεις επιλογές (που ουσιαστικά αποτελούν τις τρεις υποπαρεμβάσεις):

1. Ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου, σε αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών και συγκεκριμένα αραβοσίτου, μηδικής και βάμβακος.

2. Τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών καλλιεργούμενων ειδών, για τροφή ή ζωοτροφές.

3. Στην εισαγωγή νέων ή/και καινοτόμων ή/και με καινοτόμο χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες και στις αναμενόμενες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεταβολές.

Επιλέξιμοι, λοιπόν, είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες ενεργών γεωργών που κατέχουν αγροτεμάχια στην αγρονομική ζώνη των ετήσιων καλλιεργειών και αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν τις παραπάνω δεσμεύσεις της παρέμβασης.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα είδη/ποικιλίες που αντικαθίστανται και το είδος/ποικιλία που εγκαθίσταται. Ο υπολογισμός της ενίσχυσης στηρίζεται στην εκτίμηση του μέσου εισοδήματος που προκύπτει από την καλλιέργεια ενός εκταρίου με κάποια από τα υπό αντικατάσταση είδη/ποικιλίες (απαιτητικά σε νερό και λοιπές εισροές) από το οποίο αφαιρείται το εισόδημα που αναμένεται να προκύψει από την καλλιέργεια ενός εκταρίου με το προτεινόμενο είδος/ποικιλία. Η ανά εκτάριο διαφορά αποτελεί και το ποσό της ενίσχυσης κατ’ έτος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τα χειμερινά σιτηρά πολλοί προτείνουν την καλλιέργεια κριθαριού, ενώ όσον αφορά τις καινοτόμες ανθεκτικές καλλιέργειες στο ίδιο το Στρατηγικό Σχέδιο προτείνονται: κινόα, χια, τεφ, μαύρο σινάπι, νιγκέλα, καμελίνα, μουκούνα, σιταροκρίθαρο, γλυκοπατάτα, τσουκνίδα για ίνα και λινάρι για λάδι ή και ίνα.

Ακολουθούν ενδεικτικές τιμές ενισχύσεων για αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις καλλιεργειών, όπως αποτυπώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο (ανά στρέμμα).

Α. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου, για τροφή ή ζωοτροφές

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ευρώ/στρέμμα)

Μηδική (Medicago sativa)

Βίκος

48,8

Βαμβάκι (Gossypium sp.)

Βίκος

10,9

Αραβόσιτος (Zea mays)

Βίκος

31,6

Μηδική (Medicago sativa)

Χειμερινά σιτηρά

52,2

Βαμβάκι (Gossypium sp.)

Χειμερινά σιτηρά

14,3

Αραβόσιτος (Zea mays)

Χειμερινά σιτηρά

29,7

 

B. Ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών καλλιεργούμενων ειδών (ευρώ/στρέμμα)

Ενίσχυση για καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών ψυχανθών

62,8

Ενίσχυση για καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών χειμερινών σιτηρών

31,3

Ενίσχυση για καλλιέργεια προσαρμοσμένων ποικιλιών φαρμακευτικών αρωματικών

82,4

 

Γ. Ενίσχυση για την εισαγωγή καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών (ευρώ/στρέμμα)

Ενίσχυση για την εισαγωγή καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών

60,6