Αμπέλι: Ιδιαίτερα υψηλοί οι πληθυσμοί της ευδεμίδας

Στους αµπελώνες της ευρύτερης περιοχής του Τυρνάβου, η δραστηριότητα των ακµαίων της δεύτερης γενιάς της ευδεµίδας συνεχίζεται και, µάλιστα, µε πληθυσµούς που κατά τόπους είναι ιδιαίτερα υψηλοί, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Με δεδοµένο ότι η δραστηριότητα των προνυµφών της τρίτης γενιάς του εντόµου αποβαίνει συχνά ιδιαίτερα καταστροφική για την παραγωγή, συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των σταφυλιών από τις προνύµφες µε τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριµένου για την καλλιέργεια εντοµοκτόνου.

Σε περιοχές που δεν υπάρχουν οργανωµένα φεροµονικά δίκτυα, οι καλλιεργητές πρέπει να ελέγχουν τακτικά (τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα) τις φεροµονικές παγίδες που έχουν εγκαταστήσει στους αµπελώνες τους, προκειµένου να επεµβαίνουν όταν διαπιστώνουν συλλήψεις ακµαίων, έτσι ώστε τα σταφύλια να είναι συνεχώς προστατευµένα από το έντοµο.

Η καταπολέµηση του εντόµου, ανεξάρτητα από τον τρόπο δράσης του εντοµοκτόνου, για να είναι αποτελεσµατική πρέπει να είναι προληπτική και να στοχεύει τα αβγά και κυρίως τις προνύµφες αµέσως µετά την εκκόλαψή τους και πριν αυτές προφθάσουν να µπουν µέσα στις ράγες ή πριν αυτές δηµιουργήσουν εκτεταµένα φαγώµατα στην επιφάνειά τους.