Αμυγδαλιά: Κίνδυνος πολλών ασθενειών λόγω του καιρού

Η προσβολή των δέντρων της αμυγδαλιάς ευνοείται από διάφορες ασθένειες στο βλαστικό στάδιο της πτώσης των φύλλων ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες και το μικροκλίμα κάθε αγροτεμαχίου και από το έντομο του Ανθονόμου, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Τονίζεται ότι παρά την περιορισμένη φετινή παραγωγή τα δέντρα θα πρέπει να τύχουν όλων των απαραίτητων φροντίδων προκειμένου να δρομολογηθεί η παραγωγικής διαδικασία της επόμενης καλλιεργητικής χρονιάς. Ως εκ τούτου έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες και κυρίως στο κορύνεο και στον ανθονόμο, όσον αφορά στους αμυγδαλεώνες του Ν. Καβάλας και του Ν. Σερρών.

Έλκος κλαδίσκων

Προκαλεί μικρά έλκη, νεκρώσεις οφθαλμών και κλαδίσκων και εν συνεχεία ξηράνσεις κλάδων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο. Ζημιές σημειώνονται σε οπωρώνες της ποικιλίας Φυρανιά η οποία είναι περισσότερο ευαίσθητη στη συγκεκριμένη μυκητολογική προσβολή καθώς και σε περιοχές όπου υφίσταται υψηλή σχετικά υγρασία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην εφαρμογή των καλλιεργητικών μέτρων, δηλαδή στην απομάκρυνση και καύση των υπολειμμάτων του κλαδέματος.

Μονίλια

Το φθινόπωρο, όταν ο καιρός είναι βροχερός, παρατηρείται έκκριση κόμεος από τους νεκρούς φυτικούς ιστούς που ευνοούν τη διάδοση του μύκητα για την ανάπτυξη της ασθένειας κατά την επόμενη βλαστική περίοδο.

Εξώασκος

Η ασθένεια προσβάλλει κυρίως τα φύλλα προκαλώντας πάχυνση του ελάσματος και διόγκωση του κεντρικού νεύρου με ταυτόχρονη παραμόρφωση και συστροφή προς τα μέσα. Τα φύλλα αποκτούν κόκκινο ιώδες χρώμα, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο.

Κορύνεο

Αποτελεί τη σημαντικότερη εκ των παραπάνω μυκητολογικών προσβολών. Το παθογόνο προσβάλλει φύλλα, καρπούς και βλαστούς, όπως αναφέρει το Περιφερειακό Κέντρο. Προκαλεί νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα οι οποίες στη συνέχεια αποξηραίνονται και πέφτουν. Στους καρπούς δημιουργούνται κηλίδες ανυψωμένες σαν σπυριά και στους βλαστούς μικρά έλκη. Για την αντιμετώπιση του συνιστάται ένας ψεκασμός με μυκητοκτόνο κατά το στάδιο της πτώσης των φύλλων.

Ανθονόμος

Το έντομο του ανθονόμου έχει μία γενιά ανά έτος, η οποία τρέφεται από τους οφθαλμούς των δέντρων της αμυγδαλιάς και ωοτοκεί σε αυτούς, κατά την παρούσα εποχή του έτους, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο. Για την αντιμετώπισή του συνιστάται ένας ψεκασμός με κατάλληλο εντομοκτόνο λίγο πριν την πτώση των φύλλων.