Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών – Ομαδοποιημένες οι δενδρώδεις καλλιέργειες ανά περιοχή

Με παρατηρήσεις στη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον καθορισμό του ανώτατου επιλέξιμου κόστους ανά είδος δενδρώδους καλλιέργειας για το υποέργο της Αναδιάρθρωσης, ύψους 166.720.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, απάντησε το ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», από την πλατεία Βάθη έχουν ζητηθεί κάποιες διευκρινίσεις επί της μελέτης, που παραδόθηκε στις 10/10, ενώ στόχος είναι σύντομα να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα για την 20ή Οκτωβρίου, οπότε ανοίγει η πρόσκληση. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να πάρει εκ νέου μετάθεση.

Ομαδοποίηση

Το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης αφορά αποκλειστικά Συλλογικά Σχήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει για το σύνολο της ομάδας και να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι το οικονομικό σκέλος του προγράμματος περιλαμβάνει δύο στάδια: την εκρίζωση δενδρώδους καλλιέργειας και, εν συνεχεία, την εγκατάσταση άλλης. Μέσω της μελέτης θα διευκρινιστούν τα είδη δενδρωδών καλλιεργειών που θα μπορεί μία ομάδα ή ένας συνεταιρισμός να εγκαταστήσει στην περιοχή του. Ουσιαστικά, δηλαδή, έχουν ομαδοποιηθεί τα δέντρα (είδη και ποικιλίες) που μπορούν να εγκατασταθούν ανά περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η μελέτη δεν αφορά ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος.