Αναγκαία η δράση για τη μείωση της νιτρορύπανσης στο βαμβάκι

Το πρόγραμμα της νιτρορύπανσης εφαρμόζεται με επιτυχία για πάνω από 20 χρόνια σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ενώ στη Θράκη υλοποιείται την τελευταία τετραετία, καλύπτοντας πολλές βαμβακοπαραγωγικές περιοχές. «Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που πετυχαίνει άριστα τους στόχους του και στη βαμβακοκαλλιέργεια, καθώς όπου εφαρμόζεται χρησιμοποιούνται λιγότερα λιπάσματα, λιγότερα φυτοφάρμακα και λιγότερο αρδευτικό νερό. Γίνεται αμειψισπορά, καταπολεμώντας έτσι με φυσικό τρόπο τα ζιζάνια, αυξάνονται οι στρεμματικές αποδόσεις, ενώ βελτιώνεται σημαντικά και η ποιότητα του παραγόμενου βαμβακιού.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ικανοποιητική στρεμματική αποζημίωση που δίνεται στους δικαιούχους, καθιστούν το πρόγραμμα της «Μείωσης της ρύπανσης του νερού» ως το πλέον δημοφιλές του δεύτερου πυλώνα του ΠΑΑ», περιγράφει ο γενικός γραμματέας της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, Νίκος Κουρκούτας.

Ο ίδιος αναφέρει ότι στη δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Βάμβακος, που έγινε τον Δεκέμβρη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Διεπαγγελματική έθεσε το καθολικό αίτημα των βαμβακοπαραγωγών να παραμείνει το πρόγραμμα της νιτρορύπανσης, ιδιαίτερα σε ευάλωτες περιβαλλοντικά περιοχές, στη νέα ΚΑΠ ως αυτοτελές Αγροτοπεριβαλλοντικό Μέτρο (10.1.4) του 2ου Πυλώνα, όπως ακριβώς ισχύει στην τρέχουσα προκήρυξη.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από τους συμμετέχοντες. «Η τυχόν κατάργηση ή αλλαγή, όπως φημολογείται, του προγράμματος της νιτρορύπανσης θα είναι ολέθριο λάθος, γιατί θα χάσουμε όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει, ενώ θα χαθούν και μεγάλα χρηματικά ποσά στις βαμβακοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας, προκαλώντας αλυσιδωτές αρνητικές αντιδράσεις», τονίζει.