Αναγνώριση και πρόληψη επιδημικών φαινομένων για ασθένειες ζώων – στην πρωτοβουλία συμμετέχει και ελληνική εταιρεία

Global Burden of Animal Diseases

Σε εφαρμογή έχει τεθεί η διεθνής πρωτοβουλία Global Burden of Animal Diseases (GBADs), με στόχο την παροχή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών αναφορικά με τις ασθένειες ζώων που εμφανίζονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ανά τον κόσμο. Σε αυτή συμμετέχει η ελληνική εταιρεία SCio, που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία.

«Η εταιρεία συμβάλλει στην πλατφόρμα διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων από διαφορετικές πηγές για την εξαγωγή γνώσης και την υποστήριξη της κατάλληλης λήψης αποφάσεων σχετικά με την αναγνώριση και την πρόληψη επιδημικών φαινομένων για ασθένειες ζώων», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Παναγιώτης Ζέρβας, ένας εκ των ιδρυτών της εταιρείας.

Σκοπός της πρωτοβουλίας

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη φαινομένων επιδημιών για το μέλλον, μέσω της επιστημονικής υποστήριξης. Όπως αναφέρει ο κ. Ζέρβας, η πρωτοβουλία GBADs αναμένεται να αναγνωρίσει ελλείψεις του συστήματος υγείας των ζώων και να προτείνει λύσεις για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων ανεξαρτήτως μεγέθους.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία GBADs:

 Θα αναπτύξει case studies για συγκεκριμένες χώρες, τομείς και δημοφιλείς ασθένειες ζώων.

 Θα αναπτύξει μεθόδους και καλές πρακτικές για την εκτίμηση του πληθυσμού των ζώων σε φάρμες και της βιομάζας που παράγουν, η οποία εντέλει επηρεάζει τις εκπομπές CO2 και την κλιματική αλλαγή.

 Θα παρέχει πρόσβαση σε μια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων που θα δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του χώρου να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την υγεία των ζώων.

 Θα συνεισφέρει με εκπαιδευτικές δράσεις στην καλλιέργεια συλλογικής συνείδησης σχετικά με την αξία των ζώων στη σημερινή κοινωνία.

Στην GBADs, που έχει αναπτυχθεί από ένα δίκτυο οργανισμών διεθνώς και ηγείται το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, συμμετέχουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAΟ).

Η εν λόγω πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το ίδρυμα Bill and Melinda Gates (BMG Foundation) και το Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου.