Ανάκαμψη παραγωγής και κατανάλωσης πουλερικών προβλέπει η ΕΕ μετά τις δυσκολίες του 2021

Γρίπη των πτηνών και περιορισμοί στις υπηρεσίες εστίασης οι καθοριστικοί παράγοντες

Ανοδο της παραγωγής το 2022 αναμένει η ευρωπαϊκή πτηνοτροφία, μετά από ένα δύσκολο 2021 λόγω των επιπτώσεων της γρίπης των πτηνών, κυρίως σε εκμεταλλεύσεις πάπιας, γαλοπούλας, αβγών, καθώς και σε μικρότερες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και της υποτονικής ζήτησης από τις υπηρεσίες εστίασης.

Με την επαναφορά των υπηρεσιών εστίασης σε πιο κανονικές συνθήκες, αλλά και καθώς περιορίζονται οι επιπτώσεις της γρίπης των πτηνών, η παραγωγή μπορεί να αυξηθεί το 2022 κατά 1% έναντι του 2021, εκτιμούσε η Κομισιόν στην τελευταία τριμηνιαία έκθεση του Οκτωβρίου, προβλέποντας αντίστοιχα μέτρια ανάπτυξη στην κατανάλωση πουλερικών το 2022 (+1,2%).

Ανοδικές από τον Σεπτέμβρη οι τιμές για το ευρωπαϊκό κοτόπουλο

Οι μέσες τιμές για το ευρωπαϊκό κοτόπουλο έφτασαν στο υψηλότερο σημείο τους στα μέσα Ιούνη για να αρχίσουν έπειτα να μειώνονται ακολουθώντας τη φυσιολογική εποχικότητα, καταλήγοντας στα μέσα Σεπτέμβρη, στα 196 ευρώ/100 κιλά, και πάλι, όμως, πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2020.

Ωστόσο, για την εβδομάδα που έληγε στις 28 Νοεμβρίου, η τιμή για 100 κιλά βάρος σφάγιου ανήλθε στα 208,57 ευρώ, υψηλότερη κατά 2,9% από τον προηγούμενο μήνα και κατά 18,2% από το προηγούμενο έτος, αναφέρει η Κομισιόν σε πρόσφατη ανάλυση της αγοράς, καταγράφοντας ανοδική πορεία των τιμών από τον Σεπτέμβρη κι έπειτα.

Σε ό,τι αφορά το εμπόριο πολλοί εμπορικοί εταίροι της Ένωσης έχουν εφαρμόσει απαγορεύσεις που σχετίζονται με τη γρίπη των πτηνών, απαγορεύσεις που αντίστοιχα, βέβαια, περιόριζαν τις εξαγωγικές επιδόσεις μέχρι τέλους του έτους. Από την άλλη, η βρετανική απόφαση για αναβολή της εφαρμογής υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων στα σύνορα έως την 1η Ιουλίου 2022, ανακούφισε κάπως τους εξαγωγείς προς αυτόν τον προορισμό.

Σταθεροποίηση των εξαγωγών το 2022 προβλέπει η ΕΕ

Πάντως, κατά το πρώτο μισό του 2021, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 13% από το προηγούμενο έτος, με μικρότερες αποστολές σε Φιλιππίνες (-61%), Ην. Βασίλειο (-15%), Χονγκ Κονγκ (-68%) και Νότια Αφρική -54%), που αντισταθμίστηκαν μόνο μερικώς από τις αποστολές σε Γκάνα (26%) και Ουκρανία (26%).

Η μείωση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προβλέπεται στο 5% από το προηγούμενο έτος και αναμένεται να σταθεροποιηθεί το 2022, εφόσον αρθούν σταδιακά οι απαγορεύσεις που σχετίζονται με τη γρίπη των πτηνών. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, αντικατοπτρίζοντας τη δραστηριότητα και των υπηρεσιών εστίασης, αυτές μειώθηκαν κατά 13% το πρώτο μισό για να ανακάμψουν μόνο μερικώς στη συνέχεια.

Επιτυχημένη ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα των πουλερικών

Η ιχνηλασιμότητα σε όλο το μήκος της αλυσίδας θεωρείται πλέον κομβικής σημασίας για την ασφάλεια των τροφίμων, ενώ η διαφάνεια στην παραγωγή μπορεί να προσφέρει σημαντική βελτίωση για την παραπάνω ασφάλεια.

Οι ευκολίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά σε αυτή την ιχνηλασιμότητα, παρακολουθώντας το προϊόν από την αναχώρησή του από την πηγή έως και το πιάτο του καταναλωτή.

Ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η blockchain, η τεχνολογία RFID και τα barcode, μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση ενός προϊόντος κατά μήκος αυτής της διαδρομής. Τις έξι στρατηγικές για μία επιτυχημένη ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα των πουλερικών ανέδειξε σε πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριο η αντιπρόεδρος στρατηγικής εφοδιαστικών αλυσίδων και γνώσης της FoodLogiQ, Julie McGill.

✱ Βήμα πρώτο: Εντοπισμός των παραγόντων που λειτουργούν ως καταλύτες. Οι καθοδηγητές, είτε πρόκειται για κανονιστικές απαιτήσεις, εσωτερικά κίνητρα ή πρωτοβουλίες του κλάδου, θα πρέπει πρώτα να εντοπίζονται από τις επιχειρήσεις. Μερικές φορές, αυτοί μπορεί να έρχονται με τη μορφή εντολών πελατών ή να προκύπτουν από την ανάγκη εσωτερικής ή εξωτερικής ορατότητας της αλυσίδας εφοδιασμού.

✱ Βήμα δεύτερο: Ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της επιχείρησης. Η ιχνηλασιμότητα με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική και τις αξίες της εταιρείας, από τη βιωσιμότητα μέχρι τα συστατικά και την ασφάλεια των τροφίμων. Οι καλές πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν λιανεμπόριο, υπηρεσίες εστίασης, αλλά και άλλες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις να παραμένουν ειλικρινείς στους εαυτούς τους και να ανταποκριθούν στις καταναλωτικές απαιτήσεις.

✱ Βήμα τρίτο: Προσδιορισμός κινήτρων. Οι εταιρείες αναζητούν πάντα τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, κατεύθυνση στην οποία μπορούν να συμβάλουν τα δεδομένα, βοηθώντας τις εταιρείες να προετοιμαστούν για τις συνεχείς αλλαγές στην αγορά. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αντικαταστήσουν παλαιότερες, καταπολεμώντας τις εργασιακές προκλήσεις για αυτόματη λήψη δεδομένων, απλοποιώντας διαδικασίες και εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

✱ Βήμα τέταρτο: Αξιολόγηση ικανοτήτων. Πεδία δύναμης και αδυναμίας στην εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να προσδιοριστούν. Τρέχουσες δυνατότητες και κενά του συστήματος πρέπει να κατανοηθούν, λόγω της γνώσης που μπορεί να παρέχουν όταν έρθει η ώρα των δεσμεύσεων για παρόχους λύσεων ως προς την τεχνογνωσία και τις δεξιότητές τους.

✱ Βήμα πέμπτο: Απόδειξη της επιχειρηματικής αξίας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάζουν στον εντοπισμό όλων των τρόπων με τους οποίους η ιχνηλασιμότητα μέσω τεχνολογίας μπορεί να προσφέρει αξία σε διάφορα επίπεδα, όπως η απόδοση της επένδυσης, η εξοικονόμηση εργασίας κ.ά. Για να επιτύχει η ιχνηλασιμότητα με αξιοποίηση της τεχνολογίας, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται στους συνεργάτες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού αναγνώριση τυποποιημένων προϊόντων, είτε με τεχνολογίες blockchain, RFID, ή barcode είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή τεχνολογίας.

✱ Βήμα έκτο: Παραμείνετε προσηλωμένοι. Συστήνεται η τακτική επανεξέταση των στόχων του προγράμματος, καθώς και η σύγκριση του κατά πόσο ευθυγραμμίζονται με τους τελικούς κανονισμούς. Στόχοι, που θα πρέπει να γνωστοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε όλοι να έχουν σαφή κατανόηση των ρόλων τους. Η πρόοδος και οι μετρήσεις πρέπει να παρακολουθούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης και τα χρονοδιαγράμματα.