ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους καλλιεργητές ακτινιδίων της ποικιλίας BOERICA

Η εταιρεία «SOCIETA ‘AGRICOLA BOVO ANGELO DI GIUSEPPE E F.LLI» είναι κάτοχος του Κοινοτικού ∆ικαιώµατος επί της Φυτικής Ποικιλίας µε αριθμό 24819/2009 για την ποικιλία ακτινιδίου με την εμπορική ονομασία «Actinidia BOERICA», µε ημερομηνία καταχώρησης τις 20/04/2009.

Η εταιρεία «JINGOLD S.P.Aείναι δικαιούχος του δικαιώματος για την ποικιλία αυτή και ενημερώνει τους  Έλληνες παραγωγούς/καλλιεργητές ακτινιδίου ότι έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα στο να εισάγει, να εξάγει, να παράγει και να αναπαράγει, να καλλιεργεί, να προσφέρει προς πώληση, να πουλάει την συγκεκριμένη ποικιλία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό δικαίωμα, που αφορά στο φυτικό υλικό, τα φυτά και τα προϊόντα συγκομιδής (όπως τα ακτινίδια) της προαναφερόμενης ποικιλίας στην Ελλάδα.

Η μη εξουσιοδοτημένη παραγωγή, αναπαραγωγή, ο πολλαπλασιασμός, η επεξεργασία με σκοπό την αναπαραγωγή ή άλλου είδους διάθεση, η εξαγωγή και εισαγωγή από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποθήκευση για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους της ποικιλίας «Actinidia BOERICA», από μη εξουσιοδοτημένα φυτώρια ή κάθε είδους νομικά ή φυσικά πρόσωπα, επισύρει εναντίον τους και εναντίον των συναλλασσόμενων με αυτά, αυστηρές κυρώσεις όπως, την εκρίζωση των φυτών, την απόσυρση αυτών και των καρπών τους από τα σημεία πώλησης και καλλιέργειάς τους, την αποζημίωση του δικαιούχου της ποικιλίας, τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο των σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν την αυθεντική ποικιλία «Actinidia BOERICA»  μπορούν να επικοινωνήσουν με το μόνο εξουσιοδοτημένο φυτώριο ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Νησέλι, 23330 27281, [email protected] )

Με την παρούσα ανακοίνωση καλούνται οι καλλιεργητές που έχουν στην κατοχή τους φυτά της ποικιλίας «Actinidia BOERICA», να επικοινωνήσουν στο 6974030802 ή στο [email protected]  για να ενημερωθούν πως μπορούν με απλό τρόπο να νομιμοποιήσουν τον οπωρώνα τους και να συμμετέχουν στο δίκτυο πωλήσεων της JINGOLD.