Ανακοίνωση της Οικολογικής Εταιρίας Έβρου για τις αναδασωτέες εκτάσεις

Φόβος εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα 900.000 στρέμματα από τα καμένα δάση

Η Οικολογική Εταιρία Έβρου με ανακοίνωσή της που υπογράφει ο πρόεδρός της, δασολόγος Γιώργος Δεμερίδης αναφέρεται στις αναδασωτέες εκτάσεις στον Έβρο και την αλλαγή χρήσης αυτών. Αρχικά, επισημαίνεται ότι μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου στον Έβρο και τη Ροδόπη τέθηκε το ερώτημα από τον κρατικό μηχανισμό για εγκατάσταση σταθμών αιολικών πάρκων στις θέσεις Μύτικα 1 και Μύτικα 2 της Συκοράχης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και γίνεται παραπομπή σε έγγραφο του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης που ενημέρωνε ότι επίκειται η κήρυξη αναδασωτέας της περιοχής, συνέπεια πυρκαγιάς στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου.

Η ανακοίνωση παραπέμπει στη δασική νομοθεσία για τα ζητήματα των πυρκαγιών σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Η επιστολή του κ. Δεμερίδη προασπίζεται τις νομικές διατάξεις και τις συνταγματικές αρχών που συνέβαλαν στη διατήρηση των δασών στην περιοχή του νομού  Έβρου. Στη συνέχεια εξηγεί τις συνέπειες σε περίπτωση που μετά την πυρκαγιά δεν ακολουθήσει η κήρυξη αναδασωτέας της καμένης δασικής έκτασης και δεν αναδασωθεί αυτή με τεχνητή ή φυσική αναδάσωση και τι θα συμβεί αν στις καμένες εκτάσεις «σπαρθούν» ανεμογεννήτριες.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου στις περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Σουφλίου και στον Νομό Ροδόπης, τέθηκε το ερώτημα από τον κρατικό μηχανισμό για εγκατάσταση σταθμών αιολικών πάρκων στις θέσεις Μύτικα 1 και Μύτικα 2  της Συκοράχης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης με το 544972/6-10-2023 έγγραφο ενημέρωσε ότι επίκειται η κήρυξη αναδασωτέας της περιοχής, συνέπεια πυρκαγιάς στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης.

Η  δασική νομοθεσία για τα ζητήματα των πυρκαγιών σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα έχει ως εξής:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.998/1979 κηρύσσονται υποχρεωτικά  αναδασωτέα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις εφόσον καταστρέφονται η απειλούνται συνέπεια πυρκαγιάς. Με την παράγραφο 3α του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι κηρύσσονται αναδασωτέες εκτάσεις για λόγους εξωραϊσμού του τοπίου.

 β) Με το άρθρο 120 του ν. 1892/1990  επαναλαμβάνεται  η υποχρεωτική αναδάσωση.

 γ)  Σύμφωνα με την γ.ν.μ.δ  ΝΣΚρ 1014/1967 Νομ. Δελτ Ν.Σ.Κ 1967.89 τα κηρυχθέντα ως αναδασωτέα εδάφη δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν δι άλλον σκοπό πλην της αναδασώσεως πάσα δε πράξης αφορώσα την δι άλλο σκοπό χρησιμοποίηση είναι άκυρος.

Στο άρθρο 24 του Συντάγματος της Ελλάδας ορίζεται ότι η προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί  υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός.

Το άρθρο 117 παρ 3 του Συντάγματος της Ελλάδας ορίζει ότι στα Δημόσια η ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν η καταστρέφονται από πυρκαγιά  δεν αποβάλλουν για τον λόγο αυτό τον χαρακτήρα που έχουν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες  και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό.

Στην έβδομη αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης δηλαδή την αρχή της ήπιας ανάπτυξης των ευπαθών οικοσυστημάτων εντάσσονται και τα δασικά οικοσυστήματα ως ευπαθή συνέπεια των πυρκαγιών. Αυτά τα οικοσυστήματα αποσταθεροποιούνται εύκολα εφόσον εκλείψει η δασική βλάστηση.

Από  την δεύτερη αρχή  της βιώσιμης ανάπτυξης την αρχή της βιωσιμότητας, συνάγεται πρακτικά  η απαγόρευση της παραπέρα μείωσης της άγριας φύσης, των δασών κλπ. Συνεπώς εφόσον προηγηθεί δασική πυρκαγιά οφείλει ο κρατικός μηχανισμός να λάβει τα μέτρα για την  επανεγκατάσταση της δασικής βλάστησης που έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά.

Στην νομολογία των δικαστηρίων ο θεμελιώδης κανόνας της βιώσιμης ανάπτυξης έγινε δεκτός με την 53/1993 απόφαση του 5ου τμήματος του ΣτΕ.

Συνέπεια της πολύχρονης εργασίας μου στις Δασικές Υπηρεσίες, θεωρώ ότι η εφαρμογή των παραπάνω νομικών διατάξεων και ο σεβασμός των συνταγματικών αρχών συνέβαλε για πολλά χρόνια τα μέγιστα στην διατήρηση των δασών στην περιοχή του νομού  Έβρου.

 Εάν μετά την πυρκαγιά δεν ακολουθήσει η κήρυξη αναδασωτέας της καμένης δασικής έκτασης και δεν αναδασωθεί αυτή με τεχνητή ή φυσική αναδάσωση, θα έχουμε σύντομα από τα νερά της βροχής  διάβρωση των πετρωμάτων και αποσάθρωση του  γυμνού δασικού εδάφους.

Τα νερά της βροχής θα παρασύρουν  προς τα κατάντη το έδαφος, τις πέτρες, τα ξύλα από την γυμνή και καμένη επικλινή έκταση. Ήδη όσοι πολίτες διέσχισαν την Κυριακή 26 Νοεμβρίου με αυτοκίνητα τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Λουτρού- Δαδιάς διαπίστωσαν την κατά θέσεις παράσυρση αυτή, συνέπεια των πρόσφατων βροχοπτώσεων.

Εάν εγκατασταθούν τελικά τα αιολικά πάρκα στην καμένη δασική έκταση της Συκοράχης, αυτόματα τα 900.000 στρέμματα από τα καμένα δάση του νομού Έβρου θα αποτελέσουν   «κατάλληλο» χώρο  υποδοχής αιολικών πάρκων, καθότι θα διατεθούν σε εταιρείες που θα τα διεκδικήσουν από το Ελληνικό δημόσιο το οποίο μάλλον δεν θα μπορεί να αρνηθεί για λόγους «ισονομίας».  

Η έκταση αυτή των 900.000  στρεμμάτων καμένου δάσους αντιστοιχεί στο 36%  της συνολικής έκτασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης(1217.000 στρέμματα) και του Δήμου Σουφλίου (1326.000 στρέμματα).

Δηλαδή 900.000 στρέμματα καμένης  έκτασης με δασικό χαρακτήρα θα υποδεχθούν όλες τις εταιρείες που θα επενδύσουν στα  προσβληθέντα από πυρκαγιά δάση φυλλοβόλων και αειφύλλων πλατύφυλλων του νότιου δασικού συμπλέγματος δημοσίων δασών,   καθώς και στα δάση κυρίως κωνοφόρων (τραχείας και μαύρης πεύκης) μέσα στο εθνικό πάρκο του δασικού συμπλέγματος Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου.

Η προστασία της φύσης (στην συγκεκριμένη περίπτωση η προστασία των καμένων δασικών οικοσυστημάτων) επιβάλλεται για λόγους κοινωνικούς και ηθικούς, πέρα από τις παραπάνω αναφερθείσες συνταγματικές και νομικές αρχές και διατάξεις που ενίοτε καταστρατηγούνται παράφορα.

Αλεξανδρούπολη 29 Νοεμβρίου 2023.

Γιώργος Δεμερίδης δασολόγος,

Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ν. Έβρου».