Ανακοινώθηκαν οι 310 δικαιούχοι της δράσης 10.1.09

Ο κατάλογος με τους 310 δικαιούχους που εντάσσονται στη δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» (2η πρόσκληση) με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 10.021.914,50 ευρώ, δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και αρχίζουν από 13/5/2019.

Δείτε εδώ την απόφαση ένταξης των δικαιούχων (με βάση τον κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.)