Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.01 για την «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.01 για την «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»
-Διαφήμιση-

Την ένταξη στη δράση 10.1.01 «Προστασία της ‘Αγριας Ορνιθοπανίδας», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 – 2020, 750 δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ.
2205/168277/08.07.2019 Πρόσκλησης, όπως ισχύει, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 3.317.623,65€ ενέκρινε, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανακοίνωση

-Διαφήμιση-