Σε αναμονή οι παραγωγοί για την ενεργοποίηση των δασικών μέτρων

Κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση των προσκλήσεων των δασικών μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για τον προγραμματισμό της έκδοσης των προσκλήσεων, φαίνεται ότι έως το τέλος του χρόνου θα έχει ξεπαγώσει το Μέτρο 8 (δασικά μέτρα). Προς το παρόν, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι λεπτομέρειες εφαρμογής των υπομέτρων 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» και 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα» (υπουργικές αποφάσεις/ΚΥΑ). Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, έχει υποβληθεί το θεσμικό πλαίσιο στην ΕΥΔ ΠΑΑ και αναμένεται η σύμφωνη γνώμη της, ενώ οι Διευθύνσεις του ΥΠΕΝ επεξεργάζονται τα σχέδια των προσκλήσεων.

Όσον αφορά τα υπομέτρα 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», υπενθυμίζεται ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι ήδη έτοιμο και έχει λάβει ΦΕΚ ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, ενώ δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για τον χρόνο της δημοσίευσης της πρόσκλησης.