Ανάπτυξη μετεωρολογικών σταθμών στη Λακωνία

Ένα σύστημα υποστήριξης των παραγωγών μέσω μετεωρολογικών σταθμών χτίζεται στη Λακωνία, με στόχο να βρεθούν λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα.

Όπως τονίζει ο προϊστάμενος του τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων και πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων της περιοχής, Γιώργος Μπουραζάνης, «στη Λακωνία έχουν τοποθετηθεί μετεωρολογικοί σταθμοί μέσω προγραμμάτων ΟΕΦ, αλλά και από ιδιώτες, που έκριναν ότι αυτό το εργαλείο τούς είναι χρήσιμο. Στη συνέχεια, η περιφερειακή αρχή αποφάσισε να κάνει προμήθεια μετεωρολογικών σταθμών και να τους εγκαταστήσει με αντικειμενικά κριτήρια στην καλλιεργούμενη και αρδευόμενη έκταση της Λακωνίας, με πρώτη προτεραιότητα τους ΤΟΕΒ, με δεδομένο ότι είναι στην εποπτεία μας. Ήδη έχουμε τοποθετήσει σε τρεις ΤΟΕΒ και προχωράμε στην εγκατάσταση άλλων τεσσάρων. Στόχος μας είναι να τοποθετούμε τους σταθμούς σε ΤΟΕΒ που είναι νοικοκυρεμένοι και να καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις».

Αναφερόμενος στο μέλλον, ο κ. Μπουραζάνης τόνισε ότι όλο αυτό το δίκτυο, που θα αποτελείται από ιδιώτες, συνεταιρισμούς και την περιφέρεια, θα είναι ενιαίο και προσβάσιμο σε όλους τους παραγωγούς.

«Η πολιτική βούληση γι’ αυτόν τον σχεδιασμό είναι θετική. Αυτή την περίοδο είμαστε σε επαφή με την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, ώστε να δημιουργήσει ένα λογισμικό περισσότερο κατανοητό και εύχρηστο για τους παραγωγούς που θα το χρησιμοποιούν. Οι αγρότες παρακολουθούν τις εξελίξεις με επιφυλακτικότητα, μέχρι να αποδειχθεί η χρησιμότητά του». Τέλος, ο κ. Μπουραζάνης τόνισε ότι σύντομα θα αρχίσει η εκπαίδευση των παραγωγών για τη χρήση των σταθμών.