Ανάπτυξη, νέα προϊόντα και εξορθολογισμός κόστους λειτουργίας οι στρατηγικές της Μεβγάλ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων της ΜΕΒΓΑΛ της Τρίτης 8/09/20. Η εταιρεία κινήθηκε στη βάση των στρατηγικών επιλογών της, όπως η ανάπτυξη, η προσθήκη νέων προϊόντων, ο εξορθολογισμός κόστους λειτουργίας και πέτυχε περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Ο κύκλος εργασιών της για το 2019 διαμορφώθηκε στο ποσό των € 113.667 χιλ. έναντι € 111.794 χιλ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 1,68%, και το EBITDA κινήθηκε στα 9.638 χιλ. €, αυξημένο κατά 6,2% έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Η Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, κα Μαίρη Χατζάκου, προέβη σε ανάλυση των ποσοτικών μεγεθών του 2019 και κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της ανέδειξε την ευαισθησία και το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εδώ και πολλά χρόνια διέπει τη λειτουργία της εταιρείας.

Αναφορικά με την τρέχουσα χρήση και με βάση τον απολογισμό 7μήνου του 2020, οι πωλήσεις κινούνται με θετικό πρόσημο, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί έως το τέλος της χρονιάς και εκτιμάται ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εξίσου ικανοποιητικό.

Επιπλέον ολοκληρώθηκαν επενδύσεις ύψους 9 εκ. € για τα έτη 2017-2019 και σχεδιάζεται νέο επενδυτικό πλάνο για την επόμενη 5ετία.

Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα από το σύνολο των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης η Γενική Συνέλευση επικύρωσε εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2019, που αφορά μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με συμψηφισμό των σωρευμένων ζημιών.

Μετά το πέρας της συνέλευσης ο Πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ, κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, δήλωσε «Η καλή πορεία της ΜΕΒΓΑΛ, που επί δεκαετίες κερδίζει σταθερά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οφείλεται στους ανθρώπους της, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω. Στους εργαζόμενους, στους μετόχους, στα διοικητικά στελέχη, στους κτηνοτρόφους και σε όλους τους συνεργάτες της εταιρείας.

Η αφοσίωση και η μεταξύ τους συνεργασία μάς επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι στο μέλλον η ΜΕΒΓΑΛ θα σημειώσει ακόμη καλύτερες επιδόσεις και θα στηρίξει ουσιαστικά την εθνική οικονομία, με έμφαση στην πρωτογενή παραγωγή. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές για τη θετική ανταπόκρισή τους στα νέα δεδομένα και μέτρα που υπαγορεύει η πανδημία Covid-19».