Αυτό το άρθρο είναι 95 μηνών

Αναπτυξιακή Σερρών: Υποβολή φακέλου στο πλαίσιο του ΠΑΑ

25.07.2016
2' διάβασμα
anaptyxiaki-serron-ypovoli-fakelou-sto-plaisio-tou-paa-43552

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) υπέβαλλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2014-2020 τον φάκελο Α’ του σχεδίου Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1435/14-6-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η διάρθρωση του φακέλου έγινε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική προκήρυξη και αφού λήφθηκαν υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε βάσει της οποίας καθορίστηκε το εταιρικό σχήμα που θα διαχειριστεί την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος και η περιοχή εφαρμογής του.

Ειδικότερα, μέσω της διαβούλευσης καθορίστηκε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης, ενώ η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει στο σύνολο του τις Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες του Νομού Σερρών (εκτός της Πόλης των Σερρών), με το συνολικό μόνιμο πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης να ανέρχεται στις 118.143 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011).

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) η οποία θα είναι το όργανο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρμογή του τοπικού προγράμματος η οποία θα αποτελείται από τους εξής:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας

Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας)

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης

Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών (ΚΕΘΙΣ)

Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Ποντίων Επταμύλων «ΑΚΡΙΤΕΣ»

Το προσεχές διάστημα η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. θα προβεί στην προετοιμασία του Φακέλου Β, που θα αποτελεί την ανάλυση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης η οποία θα γίνει κατόπιν διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και θα υποβληθεί μέχρι τις 16/9/2016.

ΓΡΑΦΕΙ: