Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης.

Προσθέτει ότι «προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την υποβολή των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ, θα πρέπει όλοι οι πολίτες της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, των οποίων ακίνητα περιλαμβάνονται στους Δασικούς Χάρτες, να επισκέπτονται την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών προκειμένου να πληροφορούνται εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα».

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην ανάρτηση ή την υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), δηλαδή τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών.

«Κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από την ημερομηνία που ορίστηκε στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, η οποία είναι η εξής:

Π.Ε. Δράμας 10-2-2017
Π.Ε. Καβάλας 30-1-2017
Π.Ε. Ροδόπης 6-2-2017
Π.Ε. Έβρου 30-1-2017
Π.Ε. Ξάνθης 20-2-2017

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx

Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικά τον χαρακτήρα ή τη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της».

Η ανακοίνωση επισημαίνει για τις αγροτικές εκτάσεις ότι «σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 36 του Ν. 4061/2012 που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν.4280/2014, ‘Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας διαθέσιμα ή κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια και εκχερσώθηκαν για το λόγο αυτόν πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, καθώς και εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει, που περιελήφθησαν στον κτηματολογικό πίνακα κυρωμένου αναδασμού του άρθρου 15 του Ν. 647/ 1977 (Α΄ 242) και έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους’».