Αναρτήθηκε η 1η τροποποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, ενώ ήδη ξεκίνησε η συζήτηση για την 2η τροποποίηση του

Όπως έχει αναφερθεί από τον Ιανουάριο στην Βουλή από τον ΥπΑΑΤ Λ. Αυγενάκη οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν αλλαγές που:

1) σχετίζονται με την αιρεσιμότητα και αφορούν σε τροποποιήσεις στους κώδικες γεωργικής πρακτικής, οι οποίοι σχετίζονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις των παραγωγών.

2) αφορούν σε στοιχεία των άμεσων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων στα προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων (οικολογικά προγράμματα), τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του άρθρου 32, καθώς επίσης και της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.

3) σχετίζονται με παρεμβάσεις σε ορισμένους τομείς όπως οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδο, οίνο, μελισσοκομία. Περιλαμβάνουν κυρίως προτάσεις χορήγησης προκαταβολής σε παρεμβάσεις στους τομείς οίνου, μελισσοκομίας, στα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) και των οπωροκηπευτικών.

4) σχετίζονται με παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέας παρέμβασης στο πλαίσιο του άρθρου 76 για την Επιδότηση Ασφαλίστρου με ενωσιακή συμμετοχή 200 εκ. €.

5) αφορούν στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων αυτών που επιφέρουν αλλαγές στους αριθμητικούς στόχους και τα συναφή ορόσημα για τους σχετικούς δείκτες αποτελεσμάτων και

6) αφορούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του συστήματος AKIS και του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ.

Να τονιστεί ότι ήδη ξεκίνησαν οι διαδικασίες της 2ης τροποποίησης του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ οι οποίες ωστόσο θα οριστικοποιηθούν μετά τις συζητήσεις που έχουν γίνει ως επακόλουθο των κινητοποιήσεων των ελλήνων αλλά και των ευρωπαίων αγροτών ευρύτερα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο τελευταίο συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες κατατέθηκαν συνολικά 500 περίπου τροποποιήσεις των Στρατηγικών Σχεδίων των χωρών μελών – με τις 19 από αυτές να προέρχονται από τον έλληνα ΥπΑΑΤ.

Επισυνάπτονται τα τρία αρχεία: