Αναρτήθηκε ο αναθεωρημένος δασικός χάρτης της Π.Ε. Έβρου

Στην ανάρτηση του δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, προχώρησε η διεύθυνση Δασών του Νομού. Ο δασικός χάρτης περιοχών των δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σαμοθράκης, συνολικής έκτασης 4.151.710,05 στρεμμάτων, παρουσιάζεται στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της διεύθυνσης Δασών Έβρου, σε αυτόν «απεικονίζονται με μαύρη οριογραμμή οι περιοχές που εξαιρέθηκαν της θεώρησής του, σε εφαρμογή της με αριθ. 123007/3541/21.12.2020 (ΑΔΑ: Ω9ΩΓ4653Π8- ΖΦ2) εγκύκλιο γενικού γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη», οι οποίες εξαιρούνται της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 105 ημερών, η οποία αρχίζει την 26η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 10η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 

Στην εν λόγω ανακοίνωση σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι λειτουργούν Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού χάρτη (ΣΥΑΔΧ)

– στην Αλεξανδρούπολη: Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου, Ελ. Βενιζέλου 5, Τ.Κ. 68132, τηλ. 2313309276. Email: [email protected] και [email protected]

– στο Διδυμότειχο: Δασαρχείο Διδυμοτείχου, Αδριανουπόλεως 1, Τ.Κ. 68300, τηλ. 2553025203, 2553022204. Email: [email protected]

– στη Σαμοθράκη: Δασονομίο Σαμοθράκης, Χώρα Σαμοθράκης, Τ.Κ. 68002, τηλ. 2313309748. Email: [email protected].

Στα προαναφερθέντα Σημεία Υποστήριξης, γίνεται ενημέρωση για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων.

Λειτουργούν καθημερινά από τις 7.00 έως τις 15.00, τις εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ