Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου, Θάσου

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και αρχίζει την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή

Από τη Διεύθυνση Δασών Νομού Καβάλας ανακοινώνεται ότι, με την 584/15-1-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40) αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) ο δασικός χάρτης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου, Θάσου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου. Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ», μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και αρχίζει την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και λήγει την 13η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες, ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει στις 2 Ιουνίου 2021, ημέρα, Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα, ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), εφόσον επικαλούνται εμπράγματα, ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους, ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χάρτη, ή χορτολιβαδική, ή βραχώδης, ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση, ή αίτηση διόρθωσης σφάλματος μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό, ή νομικό πρόσωπο, ή Ο.Τ.Α., ή περιβαλλοντική οργάνωση, ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκονται: α) στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών (τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ. 65404, Καβάλα) για τον δασικό χάρτη Π.Ε. Καβάλας και β) στο Δασαρχείο Θάσου (Λιμένας Θάσου, Τ.Κ. 64004) για τον δασικό χάρτη Π.Ε. Θάσου, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00π.μ.-3.00μ.μ., κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις διευθύνσεις: [email protected] (για το ΣΥΑΔΧ της Διεύθυνσης Δασών Νομού Καβάλας), [email protected] (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου), ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2313309973,2313309974, 2313309976, 2313309977 (για το ΣΥΑΔΧ της Διεύθυνσης Δασών Νομού Καβάλας) και 2313309790, 2313309794, 2313309795 (για το ΣΥΑΔΧ του Δασαρχείου Θάσου) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης, ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη βρίσκεται και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Πηγή: k-tipos.gr