Αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτης της Αργολίδας

Αναρτήθηκε ο θεωρημένος δασικός χάρτης της Αργολίδας

Ο θεωρημένος δασικός χάρτης της Π.Ε. Αργολίδας, συνολικής έκτασης 2.150.190 στρεμμάτων, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της ιστοσελίδας της εταιρείας “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, μέσα σε χρονικό διάστημα 105 ημερών, ξεκινώντας από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, μέχρι και την Πέμπτη 20 Μαΐου.

Για όσους κατοικούν ή διαμένουν στο εξωτερικό, η προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, λήγει, δηλαδή, την Τετάρτη 9 Ιουνίου.

Πηγή: ert.gr