Ανάσα ζωής στον αγροτικό κόσμο δίνουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά

Αποτελούν την απάντηση στην ενεργειακή, διατροφική και κλιματική κρίση, με πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία, τον Έλληνα αγρότη και το περιβάλλον

του Θανάση Δεδούση, Διευθυντή Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων και της αειφόρου παραγωγής. Ενδιαφέρον, το οποίο ενισχύεται από τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Τα πολύ συχνά και μεγαλύτερης έντασης καιρικά φαινόμενα απαιτούν επανασχεδιασμό και ενδυνάμωση της αγροτικής παραγωγικότητας.

Στην Τράπεζα Πειραιώς πιστεύουμε ότι μία από τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης είναι η ανάπτυξη ενεργειακά αυτόνομων παραγωγικών μονάδων και η χρήση της πράσινης ενέργειας ως παράγοντα βελτίωσης και αποορυκτοποίησης της αγροτικής παραγωγής. Ο λόγος για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» του υπουργείου Ενέργειας, το οποίο ενεργοποιήθηκε στις 9 Απριλίου και θα παραμείνει διαθέσιμο για υποβολή αιτήσεων έως τις 15 Μαΐου 2024. Οι αγρότες έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν με μικρότερο κόστος, καθώς τυγχάνουν της επιχορήγησης κατά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση ενέργειας και με απώτερο στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής τους.

Μέσω του προγράμματος ενισχύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 50kW από επαγγελματίες αγρότες, από αγρότες ειδικού καθεστώτος και από αγροτικές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση είναι 30% και έως 350 ευρώ ανά kW. Το πρόγραμμα καλύπτει τις εξής δαπάνες: Προμήθεια και εγκατάσταση φ/β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.), προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων, προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή φ/β, καθώς και αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί μέρος των παγίων της επιχείρησης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και την εμπειρία, και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χρηματοδοτικής στήριξης των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, με στόχο την προσωποποιημένη κάλυψη των αναγκών κάθε πελάτη της. Για τον σκοπό αυτόν, η Τράπεζα είναι εδώ για να συμβάλει και στην καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών από προγράμματα στήριξης των επενδύσεων για τους αγρότες, όπως το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι». Κάθε περίπτωση χρηματοδότησης εξετάζεται εξατομικευμένα, με στόχο να μπορούμε να προτείνουμε τον καταλληλότερο συνδυασμό λύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου. Τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι είναι μία από τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους των αγροτών.

«Στο πλαίσιο της ανάπτυξης καινοτόμων αγροβολταϊκών συστημάτων, η διπλή χρήση
της γης οδηγεί σε αναβάθμιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ενεργειακά αυτόνομες μονάδες παραγωγής, ειδικά σε ό,τι αφορά τις δενδρώδεις και αροτραίες καλλιέργειες, καθώς και τα θερμοκήπια»

Στο πλαίσιο αυτό, να σημειώσουμε ότι η ανάπτυξη καινοτόμων αγροβολταϊκών συστημάτων αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ, καθώς αυτά συνδυάζουν την αγροτική παραγωγή με την παραγωγή ενέργειας ταυτόχρονα, στην ίδια επιφάνεια. Η διπλή χρήση της γης οδηγεί σε αναβάθμιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ενεργειακά αυτόνομες μονάδες παραγωγής, ειδικά σε ό,τι αφορά τις δενδρώδεις και αροτραίες καλλιέργειες, καθώς και τα θερμοκήπια. Αυτή είναι και η απάντηση στην ενεργειακή, διατροφική και κλιματική κρίση, με πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία, τον Έλληνα αγρότη και το περιβάλλον.

Επενδύοντας στα αγροβολταϊκά, ο αγρότης αξιοποιεί διπλά το χωράφι του, το προστατεύει από ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, χαλάζι, ξηρασία, χιόνι, παγετός), μειώνει το κόστος της καλλιέργειας, μειώνει ή ακόμα και μηδενίζει το ενεργειακό κόστος, αποκτά επιπλέον εισόδημα αν του περισσεύει ενέργεια οπότε και την πουλάει, ενώ συλλέγει και το βρόχινο νερό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει.

Η βιωσιμότητα του αγροτικού κόσμου είναι το πιο ισχυρό κίνητρο για την παραμονή των αγροτών και δη των νέων στην ύπαιθρο, σε συνδυασμό με τις μικρότερες ή και μηδενικές απώλειες αγροτικών προϊόντων ένεκα καιρικών φαινομένων.