Αναστάσιος Λάππας, πρόεδρος Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας: Ανοιχτή επιστολή προς όλους τους αγρότες της Θεσσαλίας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, παραδοσιακά προσανατολισμένη στην ουσιαστική και άμεση στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την έμπρακτη στήριξη της αγροτικής οικονομίας. Αναγνωρίζοντας την αυξημένη σημαντικότητα για το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας, προωθεί συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά των αγροτών.

Αγαπητέ αγρότη της Θεσσαλίας,

Μια νέα εποχή για τους αγρότες του τόπου μας, από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Με μια σύγχρονη δέσμη χρηματοδοτικών προϊόντων με προνομιακούς όρους, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες που προκύπτουν για τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων σου.

Εξέλιξε τις καλλιέργειές σου ή τις κτηνοτροφικές σου εργασίες, αύξησε τη γεωργική σου παραγωγή, εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις σου, τα θερμοκήπια, τις αποθήκες, τις μονάδες κ.ά. αγόρασε τα εφόδια που χρειάζεσαι, εξοπλίσου σε μηχανήματα, επέκτεινε τις ωφέλιμες εκτάσεις σου και δώσε στην επένδυση ζωής που έχεις κάνει δυναμικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα με τα ειδικά σχεδιασμένα χρηματοδοτικά προϊόντα μας και την εγγύηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας σου με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Για εσένα που δραστηριοποιείσαι στον αγροτικό τομέα, η Τράπεζά μας παρέχει το ιδανικό πλαίσιο συνεργασίας, καθώς σου εξασφαλίζει:

 Ειδικά προνομιακούς όρους, από μια Τράπεζα που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τις ανάγκες και τα προβλήματα των αγροτών της Θεσσαλίας.

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο ιδιαίτερο προφίλ σου το αντικείμενο ενασχόλησής σου, το μέγεθος των δραστηριοτήτων και τις επαγγελματικές σου φιλοδοξίες.

 Συνδυαστική χρήση με ασφαλιστικά προϊόντα σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική για ασφάλιση αγροτικών κτηρίων, θερμοκηπίου, φυτικής παραγωγής, μηχανημάτων, μεταφορών, αγροτικών οχημάτων, γενικής αστικής ευθύνης κ.ά.

 Δυνατότητα ανοίγματος Λογαριασμού Αγροτικού Ταμιευτηρίου με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Ποιες χρηματοδοτήσεις παρέχονται από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

1. Χρηματοδότηση των σχεδίων βελτίωσης 4.1.1 & 4.1.3.

✱ Με προεξόφληση της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ή και έκδοση εγγυητικής επιστολής για την προκαταβολική λήψη έως του 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.

✱ Με κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.

2. Μικροπιστώσεις μέχρι € 25.000 στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI.

 Για αγορά πάγιου εξοπλισμού, αγροεφοδίων και λοιπών καλλιεργητικών αναγκών.

 Μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής έως 6 έτη.

✱ Αποπληρωμή σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις.

3. Χρηματοδότηση αγοράς αγροτικού μηχανολογικού εξοπλισμού.

4. Χρηματοδότηση γεωργικής γης.

5. Χρηματοδότηση εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων.

6. Χρηματοδότηση ζωικού – φυτικού κεφαλαίου.

7. Αγροτικά φωτοβολταϊκά.

✱ Χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών αγροτικών έργων με εκχώρηση των απαιτήσεων από ΛΑΗΓΕ.

 Ειδικό προνομιακό επιτόκιο στους συνεταίρους πελάτες.

8. Αγροτικό Ταμιευτήριο.

Ο καταθετικός λογαριασμός που καταλαβαίνει τις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη.

Παρέχεται η δυνατότητα να πληρώνεσαι από τους πελάτες σου, εταιρείες και συνεταιρισμούς, να πληρώνεις προμηθευτές και συνεργάτες σου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις.

Παρέχεται η δυνατότητα να λαμβάνεις άμεσα και έγκαιρα τις αγροτικές ενισχύσεις που δικαιούσαι, να μεταφέρεις εμβάσματα και να εξοφλείς λογαριασμούς κοινής ωφέλειας με την ίδια ευκολία του ιδιώτη ή του επαγγελματία.

Το Αγροτικό Ταμιευτήριο αφορά καταθετικό λογαριασμό που δεν σε δεσμεύει με περιορισμούς διατήρησης υπολοίπου, αλλά αντίθετα απελευθερώνει τις δυνατότητές σου για να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου και ακόμα πιο σύγχρονη και αποδοτική την αγροτική σου δραστηριότητα.

Επωφελήσου σήμερα από τα πλεονεκτήματα του Αγροτικού Ταμιευτηρίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ανοίγοντας τον δικό σου λογαριασμό στο πλησιέστερο κατάστημα του δικτύου μας.

Τι σου προσφέρει το Αγροτικό Ταμιευτήριο

 Επιτόκιο 0,15% (από το πρώτο ευρώ)

✱ Κανένα περιορισμό διατήρησης ελάχιστου ποσού κατάθεσης.

 Δυνατότητα δήλωσης για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων.

 Έκδοση χρεωστικής κάρτας (debit).

 Διενέργεια εμβασμάτων εντός και εκτός Ελλάδας με χαμηλές χρεώσεις.

✱ Μεταφορές σε λογαριασμό ιδίου ή και τρίτων.

 Εξόφληση λογαριασμών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ΔΕΚΟ, συνδρομητικής τηλεόρασης κ.λπ.

✱ Δυνατότητα σύνδεσης για αυτόματη εξόφληση δανείων.

✱ Δυνατότητα καταθέσεων και αναλήψεων 24ωρες το 24ωρο μέσω του δικτύου ATM.

9. Νέο Εργαλείο Χρηματοδότησης Αγροτών από τη μελλοντική συνεργασία με το ESIF – EIF

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ξεκίνησε τη διαδικασία για τη συμμετοχή της στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ESIF EAFRD Greece Fund of Funds. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους δικαιούχους μέσω εγγυοδοσίας που παρέχει το EIF.

Η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή έχει αφιερώσει μέρος των δημοσιονομικών πόρων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη σύσταση του ταμείου.

Το ταμείο ESIF EAFRD Greece Fund of Funds στοχεύει στις ακόλουθες δύο δράσεις:

 «4.1.4 Υποστήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

 «4.2.4 Υποστήριξη επενδύσεων σε μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Το ΕIF διοχετεύει αυτούς τους πόρους σε επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως και στην Τράπεζα Θεσσαλίας, με τη μορφή εγγύησης που καλύπτει έως και το 35% των δανείων προς τον γεωργικό τομέα στην Ελλάδα.