Ανδρέας Στρατάκης: «Η Ελλάδα πρέπει να συνδέσει την ανάπτυξη της Ευφυούς Γεωργίας με την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ»

Πρόεδρος ΕΑΣ Ηρακλείου, υποψήφιος Βουλευτής ΝΔ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη;

Ξέρουμε τι θα πει να είσαι αγρότης, γιατί είναι η καθημερινότητά μας. Αντιμετωπίζουμε μια σειρά από προκλήσεις. Αγχωνόμαστε για τις ασθένειες των καλλιεργειών μας και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να αποφασίζουμε καθημερινά για θέματα που επηρεάζουν σημαντικά την παραγωγή μας.

Μέχρι σήμερα αποφασίζουμε με βάση την εμπειρία μας και ίσως την επιστημονική γνώση του γεωπόνου της περιοχής μας. Πολλές φορές, όμως, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο χωράφι μας, πρέπει να ρωτήσουμε εξειδικευμένους επιστήμονες, που συχνά δεν είναι διαθέσιμοι. Αγωνιούμε πως δεν παίρνουμε τις καλύτερες αποφάσεις για την καλλιέργειά μας και βλέπουμε να χάνει σε απόδοση και ποιότητα η παραγωγή μας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα βεβαίως και είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Η Ευφυής Γεωργία προσφέρει επιστημονική γνώση και έγκυρες πληροφορίες για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι και τα προβλήματα της παραγωγής με τον καλύτερο και τον πιο αξιόπιστο τρόπο. Δυστυχώς, και οι δύο υπουργοί που πέρασαν από το ΥΠΑΑΤ δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν την ουσία. Ήταν μία από τα ίδια.

 

Σε ποιες βάσεις θεωρείτε ότι πρέπει να στηριχθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας, το οποίο καλούνται τα κράτη-μέλη να υποβάλουν στην Κομισιόν, ενόψει της νέας ΚΑΠ;

Στη συζήτηση αναφορικά με το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΚΑΠ, στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας, η θέση της Ελλάδας επικεντρώθηκε στη διοικητική επιβάρυνση και στον κίνδυνο της μη επίτευξης των στόχων, σε αντίθεση με τη θέση της Φινλανδίας, η οποία προσέγγισε την απλούστευση της ΚΑΠ, προτείνοντας τον σχεδιασμό ενός ευέλικτου μοντέλου λειτουργίας με την απευθείας παρακολούθηση των επιδόσεων μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Η παραπάνω αντίθεση καταδεικνύει την απόσταση φιλοσοφίας μεταξύ δύο τοποθετήσεων.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας εστιάζεται στις υποδομές, με σημείο αναφοράς το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα, που θα επιτρέψει στη χώρα την ανάπτυξη της δικής της υποδομής ευφυούς γεωργίας. Η συνδυαστική αξιοποίηση της υποδομής ευφυούς γεωργίας με τις λοιπές υποδομές, τεχνολογικές και μη, μέσω του κατάλληλου στρατηγικού σχεδιασμού, δύναται να διαμορφώσει το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση μιας σειράς πλεονεκτημάτων.

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την ΚΑΠ, και με δεδομένο το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, η ελληνική τοποθέτηση μπορεί να «μετατοπιστεί» αρκετά βήματα πιο μπροστά από εκεί που βρίσκεται τώρα.

Η στόχευση της Ελλάδας, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, μπορεί και πρέπει να προσανατολιστεί, κατά βάση, στη σχεδίαση ενός ευέλικτου μοντέλου λειτουργίας, στην ανάδειξη «έξυπνων» παρεμβάσεων, στη συσχέτιση της ευφυούς γεωργίας με την «ουσιαστική» επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, στην επιδίωξη της χορήγησης της πριμοδότησης των επιδόσεων, στην ανάδειξη της καινοτόμου διαχείρισης της ΚΑΠ και στη διεκδίκηση προνομίων από την πρόσθετη τεκμηρίωση.

Η επιδίωξη των παραπάνω στοχεύσεων, με την ανάλογη υποστήριξη σε επιχειρησιακό επίπεδο, δύναται να προετοιμάσει τη χώρα για ακόμη πιο υψηλούς στόχους, που θα της δίνουν το «διαπραγματευτικό» δικαίωμα επιδίωξης περισσότερων πόρων για την υλοποίηση αντίστοιχων πολιτικών.

 

Πώς αξιολογείτε την καθυστέρηση που υπάρχει στο θέμα των γεωργικών συμβουλών και τι προτείνετε να γίνει για να δοθεί αυτό το πολύτιμο εργαλείο στους αγρότες μας;

Το μέτρο των γεωργικών συμβούλων έπρεπε να είναι το πρώτο έργο της ΚΑΠ το 2015 και προϋπόθεση για να εξελιχθούν σωστά τα μέτρα του ΠΑΑ. Δυστυχώς, πρέπει να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για να μη χαθεί το πρόγραμμα. Είμαστε επαγγελματίες και γνωρίζουμε πως για να πετύχουμε στην εργασία μας χρειαζόμαστε τα κατάλληλα εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Μέχρι σήμερα, ο γεωργικός σύμβουλος βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε επιτόπιες παρατηρήσεις.

Το μοναδικό του «εργαλείο» ήταν τα μάτια του, ενώ στην πράξη υπάρχουν δεδομένα στα οποία δεν έχει πρόσβαση ή δεν μπορεί εύκολα να τα αξιοποιήσει. Για να δώσει σωστές συμβουλές, θα έπρεπε να έχει εικόνα όλων των δεδομένων, χωρίς να παραλείπει ή να ξεχνάει κάτι από αυτά. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι ατμοσφαιρικά, εδαφολογικά και βιολογικά και να αφορούν θέματα θρέψης, άρδευσης και φυτοπροστασίας.

Το σύστημα της Ευφυούς Γεωργίας για τον γεωργικό σύμβουλο είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης που θα καλύψει αυτή την ανάγκη με τον καλύτερο τρόπο. Οι υπηρεσίες του συστήματος Ευφυούς Γεωργίας δίνουν πρόσβαση σε διάφορων τύπων δεδομένα τα οποία είναι επεξεργασμένα και σε κατανοητή μορφή. Αυτά τα δεδομένα πλέον μπορεί ο γεωργικός σύμβουλος, με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις του, να τα μετατρέψει σε μια έγκυρη και αποτελεσματική συμβουλή για τον παραγωγό. Αυτός είναι ο στόχος μας.