Ανενεργό παραμένει το πρόγραμμα για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών

-Διαφήμιση-

Προβληματισμό προκαλεί η μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος «Οδικός Χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών δασών και των προϊόντων ξύλου – Δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης». Αν και το εν λόγω πρόγραμμα εντάχθηκε το 2017 με απόφαση του Πράσινου Ταμείου –κατόπιν μεγάλων προσπαθειών– στο χρηματοδοτικό μέτρο «Προστασία και αναβάθμιση δασών 2017», εντούτοις μέχρι στιγμής οι αρμόδιοι φορείς, το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ, δεν έχουν ακόμη υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την ελληνική κυρίως δασοπονία, καθώς στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος, με το οποίο θα πιστοποιείται η αειφορική διαχείριση των δασών της χώρας, σύμφωνα με τα πανευρωπαϊκά κριτήρια αειφορικής δασικής διαχείρισης, που καθορίστηκαν με τις αποφάσεις των Διϋπουργικών Συνδιασκέψεων του Ελσίνκι και της Λισσαβόνας το 1993 και 1998 για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης, τις οποίες έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει η χώρα μας, μέσω των επίσημων θεσμικών εκπροσώπων της.

Ακόμη, θα πιστοποιούνται τα παραγόμενα προϊόντα ξύλου, που προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση και ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες στην παραγωγή τους.

Οφέλη

Με το σύστημα της δασικής πιστοποίησης θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, βελτίωση της διαχείρισης των δασών, η δημιουργία ενός οργάνου μάρκετινγκ του ξύλου και των προϊόντων ξύλου, η διασφάλιση των καταναλωτών ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα προέρχονται από δάση, τα οποία διαχειρίζονται αειφορικά κ.ά.

Επιπλέον, με την πραγματοποίηση του προγράμματος, θα υλοποιηθεί η δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης της αειφορικής διαχείρισης των δασών και της προέλευσης των προϊόντων ξύλου και η εγγραφή στο Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC, ακολουθώντας τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Δασικής Πιστοποίησης.

Αφού δημιουργηθεί το ελληνικό σύστημα, τότε είναι δυνατόν η Ελλάδα να προχωρήσει και στη δημιουργία πρωτοκόλλων και σχημάτων πιστοποίησης προϊόντων –εκτός ξύλου–προερχομένων από τα αειφορικά διαχειριζόμενα δάση.

-Διαφήμιση-