Είμαι άνεργη και δεν έχω κάνει ποτέ ΟΣΔΕ στο όνομά μου. Θα μπορούσα να συμμετάσχω στο Μέτρο 6.3

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
Είμαι άνεργη και δεν έχω κάνει ποτέ ΟΣΔΕ στο όνομά μου. Θα μπορούσα να συμμετάσχω στο Μέτρο 6.3, που λένε ότι θα προκηρυχθεί σε μερικούς μήνες;

Ελένη Λαμούρη

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι αφενός ΟΣΔΕ στο όνομά σας (για το 2018) και αφετέρου ιδιότητα επαγγελματία αγρότη. Με βάση τα όσα αναφέρετε παραπάνω, είναι μάλλον δύσκολο να ενταχθείτε στην πρόσκληση του Μέτρου 6.3.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές