Ανησυχία στον Έβρο από την ευλογιά των προβάτων στην Τουρκία

Ανησυχία στον Έβρο από την ευλογιά των προβάτων στην Τουρκία

Με αφορμή την εμφάνιση κρούσματος ευλογιάς των προβάτων στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, στα 14 χλμ. από τα σύνορα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και με δεδομένο την καταστροφή που υπέστη το ζωικό κεφάλαιο και η οικονομία της περιοχής από την προηγούμενη επιζωοτία ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου  Δημήτρης Πέτροβιτς συγκάλεσε την Παρασκευή 16 Ιουνίου  σύσκεψη με αντικείμενο την λήψη μέτρων και την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος της σύσκεψης ήταν η αποτροπή εισόδου του νοσήματος ή η άμεση αντιμετώπιση, σε περίπτωση εμφάνισής του στο έδαφος του Έβρου.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

  1. Να αυξηθούν σημαντικά, και στην Ζώνη Αυξημένης Επαγρύπνησης, αλλά και σε όλη την Π.Ε. Έβρου, η επιτήρηση και οι έλεγχοι σε όλες τις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
  2. Οι δήμοι της Π.Ε. Έβρου και όλοι οι φορείς να συνδράμουν αποφασιστικά με υλικά, μέσα και ενέργειες (οχήματα, καύσιμα, βοηθητικό προσωπικό, επιτήρηση) τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση όλων των παραπάνω ελέγχων. 
  3. Να εξετασθεί σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ζήτημα του εμβολιασμού των ζώων.
  4. Να ξεκινήσει από τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017, η καταγραφή των ποσοτήτων χορτονομής που έχουν ήδη συλλεχθεί ή πρόκειται άμεσα να συλλεχθούν, για να μπορούν να μετακινηθούν χωρίς περιορισμούς, σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος. 
  5. Να προσκληθεί στην Αλεξανδρούπολη αντιπροσωπεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Γενικής Διεύθυνσης της Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και της Κτηνιατρικής για την εκτίμηση της κατάστασης και τη λήψη επιπλέον μέτρων αντιμετώπισης. 
  6. Η λειτουργία των υπαρχόντων σημείων και τάφρων απολύμανσης με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία εισόδου με την Τουρκία και στην έξοδο από το έδαφος της Π.Ε. Έβρου.
  7. 7.Να ζητηθεί από την Περιφέρεια η μετακίνηση κτηνιάτρων από άλλες Περιφερειακές Ενότητες για συνδρομή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου για την επιδημιολογική και κλινική επιτήρηση των εκμεταλλεύσεων.
  8. Να εφαρμοστούν αυστηρά και με συνέπεια τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, όπως αυτά περιγράφονται στα σχετικά έγγραφα των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών, και να ειδοποιούνται άμεσα οι τοπικές Κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων.

Ο εφιάλτης του παρελθόντος

Ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου σχολίασε ότι  «λόγω των ζωονόσων που εμφανίζονται στην Τουρκία και μεταδίδονται στην χώρα μας, η διασυνοριακότητα από ευλογιά καθίσταται απειλή» επαναφέροντας το αίτημα της περιφέρειας για τη λειτουργία του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα και τη στελέχωσή του με εργαστηριακούς κτηνιάτρους, όπως και η ανάγκη ενίσχυσης των υποστελεχωμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών του Έβρου, με περισσότερους κτηνιάτρους. «Και τα δύο σοβαρά αυτά αιτήματα, έχουν τεθεί κατ’ επανάληψη – από τον Οκτώβριο του 2014 – στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς όμως την αναμενόμενη ουσιαστική ανταπόκριση. Την ίδια ώρα, η ζωονόσος ευλογιά των προβάτων, απειλεί να αποδεκατίσει για ακόμη μια φορά το ζωικό μας κεφάλαιο, επιφέροντας νέο ισχυρό πλήγμα στον κτηνοτροφικό κλάδο. Την χρονική περίοδο 2013-2015, λόγω των ζωονόσων (ευλογιά, οζώδης δερματίτιδα) και μόνο στον Έβρο, θανατώσαμε περίπου 41.000 αιγοπρόβατα και 5.000 βοοειδή. Πρέπει να καταστεί σαφής η ανάγκη συνεχούς επιδημιολογικού ελέγχου στα σύνορα, με έμψυχο επιστημονικό δυναμικό και μέσα, γιατί εδώ δεν προστατεύουμε μόνο την κτηνοτροφία του Έβρου, προστατεύουμε την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε.