Ανοίγει η αγορά των λιπασμάτων με τον νέο Κανονισμό της ΕΕ

Τα οργανικά λιπάσματα, καθώς και τα λιπάσματα που έχουν ως βάση τους το νερό θα μπορούν πλέον να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ χωρίς περιορισμούς, έχοντας πλήρη πρόσβαση στην αγορά, καθώς από τις 16 Ιουλίου 2022 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός.

Το νέο πλαίσιο έχει στόχο να διευκολύνει την εμπορική διάθεση των βιολογικών λιπασμάτων εντός ΕΕ, εναρμονίζοντας τους κανόνες μεταξύ των κρατών-μελών και καθορίζοντας τις συνθήκες της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ επιδιώκει την ενίσχυση της χρήσης και της παραγωγής οργανικών λιπασμάτων, ώστε να αντικατασταθεί το 30% των συμβατικών λιπασμάτων με εναλλακτικές λύσεις θρέψης.

Ο προηγούμενος Κανονισμός καθόριζε τις εμπορικές συναλλαγές μόνο για τα χημικά λιπάσματα. Ωστόσο, υπήρχαν μεγάλα κενά, καθώς σχεδόν τα μισά προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τέτοια προϊόντα, για παράδειγμα, είναι λιπάσματα που προέρχονται από επεξεργασία οργανικών αποβλήτων ή μείξη αυτών με μη οργανικές ύλες.

Κενό σε όσους δεν επιθυμούν τη σήμανση «CE» διαπιστώνει ο ΣΠΕΛ

Επιπλέον, το νέο πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στους παρασκευαστές οργανικών λιπασμάτων να τοποθετήσουν τη σήμανση «CE» στη συσκευασία των προϊόντων τους. Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς η εν λόγω σήμανση πιστοποιεί ότι το προϊόν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές της ΕΕ σε ό,τι αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεπώς, το όφελος για τους παρασκευαστές τέτοιων προϊόντων είναι σημαντικό, τη στιγμή που η νέα ΚΑΠ είναι προ των πυλών.

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι ο Κανονισμός δίνει την ευελιξία στις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν λιπάσματα να επιλέξουν αν θα ακολουθήσουν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς ή θα συνεχίσουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους ακολουθώντας το εθνικό πλαίσιο ενός κράτους-μέλους. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, τα προϊόντα δεν θα φέρουν τη σήμανση της ΕΕ και θα χρειάζονται μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για να πωλούνται στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων ζήτησε από το ΥΠΑΑΤ να αναλάβει δράση με την έκδοση ΚΥΑ, καθώς διαπιστώνει κενά σε ό,τι αφορά το πλαίσιο κυκλοφορίας των λιπασμάτων των επιχειρήσεων που θα επιλέξουν να μην εναρμονιστούν με τους όρους που τίθενται για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς (τα λεγόμενα «εθνικά λιπάσματα»).