Άνοιξε την Παρασκευή 17/3 η πρόσκληση για τους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους

Από 100 ευρώ η ενίσχυση για τους αιγοπροβατοτρόφους, από 120 για τους βοοτρόφους

Με συνολικό ποσό ύψους 4,1 εκατ. ευρώ «τρέχει» από σήμερα Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 η 2η πρόσκληση του Μέτρου 22 για την «πολεμοενίσχυση» στον τομέα της κτηνοτροφίας, με το ΥΠΑΑΤ να προσπαθεί να μαζέψει τις αστοχίες της προηγούμενης πρόσκλησης απέναντι στους νεοεισερχόμενους παραγωγούς. Οι τελευταίοι θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις λίγες ημέρες, μέχρι τις 23 Μαρτίου, για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους προς την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, ώστε να ενταχθούν στο μέτρο.

Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο στους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους ΕΑΕ έτους 2021 των κλάδων αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας (εκτατική και εντατική).

Ύψος ενίσχυσης

Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση των επιλέξιμων ζώων και βάσει της έδρας της εκμετάλλευσης.

Αιγοπροβατοτροφία

Για τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 100 ευρώ έως και 5.480 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ανάλογα με την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκμετάλλευσης, βάσει του αριθμού των ενήλικων ζώων που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται από ΕΑΕ, για το έτος αιτήσεων 2021 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων στις 15 Οκτωβρίου 2022, ή το πιο πρόσφορο έτος αναφοράς για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές (συμπεριλαμβανόμενης Εύβοιας και Κρήτης), τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%. Για τους κτηνοτρόφους των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, ορίζεται επαυξημένο κατ’ αποκοπή ποσό ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Για παράδειγμα, στην κλάση αριθμού ζώων 11-24, το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται σε 100 ευρώ/κτηνοτρόφο, ενώ για την νησιωτική Ελλάδα στα 115 ευρώ/κτηνοτρόφο. Για μεγαλύτερη κλάση π.χ. 51-100, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 520 ευρώ/κτηνοτρόφο (598 ευρώ/κτηνοτρόφο για νησιωτική Ελλάδα).

Βοοτροφία

Για τον τομέα της βοοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 120 ευρώ έως και 7.000 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, ανάλογα με την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκμετάλλευσης, βάσει του αριθμού των βοοειδών που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται από την ΕΑΕ, για το έτος αιτήσεων 2021 κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων στις 15 Οκτωβρίου 2022, ή το πιο πρόσφορο έτος αναφοράς για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

Σχετικά με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές, αλλά και στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, ισχύει ό,τι και για τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας.

Για παράδειγμα, στη χαμηλότερη κλάση 1-5, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 120 ευρώ/κτηνοτρόφο, ενώ για τη νησιωτική Ελλάδα στα 138 ευρώ. Στην αμέσως επόμενη κλάση 6-15, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 350 ευρώ/κτηνοτρόφο (402,50 ευρώ για νησιωτική Ελλάδα).